Oversettelse av "out of" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 9677, Tid: 0.3055

ut av ute av ut fra tom for opp av vekk fra bort fra ut herfra gått fra ut derfra deg unna av de opp fra

Eksempler på Out Of i en setning

He was coming out of the ritz with waxey gordon and nucky thompson.
Han kom ut av ritz med waxey gordon og nucky thompson.
Juli baker was out of my life.
Juli baker var ute av mitt liv.
You threw me out of my own house.
Du kastet meg ut av mitt eget hus.
I was out of it earlier' can you forgive me?
Jeg var ute av meg nylig. kan du tilgi meg?
I ran brant royle out of town once before.
Jeg har jaget brant royle ut fra byen en gang før.
Enid kicked me out of the house six weeks ago.
Enid kastet meg ut av huset for seks uker siden.
Bingo! riggs is out of the picture.
Riggs er ute av bildet.
Niki Lauda's getting out of the car!
Niki lauda går ut av bilen!
They won't come out of that room for a couple hours.
De kommer ikke ut fra rommet på et par timer.
You're out of bullets, deckard.
Du er tom for kuler.
When you take them out of the water, no bones.
Når man tar dem opp av vannet: ingen bein.
Simu, out of the bus!
Simu, ut av bussen!
I was out of ammunition.
Jeg var tom for ammunisjon.
Carlos is officially out of my life.
Carlos er offisielt ute av livet mitt.
He will be out of the picture soon enough.
Han er snart ut fra bildet.
Todd, I'm out of extra-long tongue depressors.
Todd, jeg er tom for ekstra lange tungedepressorer.
I haven't climbed out of the window since i was six.
Jeg har klatret ut fra vinduer siden jeg var seks.
I'm out of town for a few days, okay?
Jeg er ute av byen noen dager, ok?
Who took you out of west chicago and sent you to MIT?
Hvem tok deg vekk fra west chicago og sendte deg på MIT?
I can't see out of this eye, Chloe!
Jeg kan ikke se ut av øyet, Chloe!
Get him out of the water!
Få ham opp av vannet!
And get me out of this here mud hole, merle.
Og få meg opp av dette hullet, merle.
Ivey ordered me out of town.
Ivey beordret meg ut av byen.
Sebastian, you just got kicked out of cornwall for skipping.
Sebastian, du ble kastet ut fra cornwall for skulking.
I'm out of your life like that.
Er jeg ute av livet ditt.
And i felt his voice take the sword out of my hand.
Stemmen hans tok sverdet vekk fra min hånd.
I want us out of guns.
Jeg ønsker oss bort fra våpen.
I'm out of newspaper. here.
Jeg er tom for aviser.
If i say no, will you let me out of this thing?
Slipper du meg ut herfra selv om jeg sier nei?
Your hair... no, get it out of your beautiful face.
Få håret vekk fra ditt vakre ansikt.

Resultater: 9677, Tid: 0.3055

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "out of"


back from
walk out
left
irrespective of
off from
away from
separated from
out of here
presume
from outside
unaffected by
the hell out of
a long way from
your distance
far from
up by
release from
to get out of
to escape from
way out of
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer