OVER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "over" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4708, Tid: 0.3501

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Over" i en setning og oversettelsene deres

What the hell happened over there, Tommy?
Hva skjedde der borte, Tommy?
It's over between me and bill.
Det er slutt mellom meg og bill.
Dale said he was over at your ranch.
Dale sa han var borte på ranchen din.
Jessica, it's over.
Det er slutt, jessica.
Yes, over here we have the wakumbas.
Ja, her borte har vi wakumbaene.
He and ruth have me over for dinner once a month.
Han og ruth har meg middag en gang i måneden.
We're walkin' over to that chapel in 10 minutes.
Vi går bort til kapellet om 10 minutter.
It's over, gail.
Det er slutt, gail.
Over here, carlos.
Her borte, carlos.
Million over three years.
Millioner tre år.
He said he couldn't talk about it over the phone.
Han sa han ikke kunne snakke om det telefon.
Rufus, it's over with alex, okay?
Rufus, det er slutt med alex, ok?
Floyd over here killed three people that we know about.
Floyd her borte drepte tre personer vi vet om.
Certainly not until after the trial is over and it's too late to be news.
Lhvertfall ikke før rettssaken er ferdig, og nyhetsverdien er over.
And i looked over at him, and he was bleeding from his chest.
Og jeg så bort på ham, og han blødde fra brystet.
Two hours ago, i came here from ambleve over this exact same road.
For to timer siden kom jeg hit fra amblève denne veien.
Over in the corner with andy.
Borte i hjørnet med andy.
It's over, jim.
Det er slutt, jim.
It's almost over, morgan.
Det er nesten overstått, morgan.
Hey, your football career may be over, but you are not over.
Fotballkarrieren din er ferdig, men det er ikke du.
You could swim over and borrow a cup of gold.
Du kan svømme bort og låne en kopp gull.
They're over here.
De er her borte.
It will all be over soon, okay?
Det er snart overstått, ok?
Get this farce over with, you pompous, senile toad.
Bli ferdig med denne farsen, din senile padde.
Let's get this over with.
La oss bli ferdige med dette.
I haven't seen television in over 20 years.
Jeg har ikke sett TV 20 år.
It's over, alex.
Det er slutt, alex.
They're all coming over tomorrow from valmassique.
Alle kommer bort i morgen fra valmassique.
It's not over.
Dette er ikke slutten.
Rosa and linda are over there.
Rosa og linda er der borte.

Resultater: 4708, Tid: 0.3501

SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer