OWN BATTLES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Own Battles i Norsk bokmål

Resultater: 59, Tid: 0.1284

Own battles
egne kamper (5) egne slag (4)

Eksempler på bruk av Own Battles i en setning og oversettelsene deres

Egne kamper

Fight your own battles!
Utkjemp dine egne kamper!
A real man fights his own battles.
Ekte menn kjemper sine egne kamper.

Egne slag

Mulder, I have got my own battles to fight.
Jeg har mine egne slag å utkjempe.
Imagine a king who fights his own battles.
Tenk deg en konge som utkjemper sine egne slag.
Andre setningseksempler
You have obviously been in your own battles, Perseus.
Du har åpenbart vært i dine egne kamper, Perseus.
Want to fight your own battles, huh?
Vil du kjempe dine egne slag?
He can fight his own battles.
Tullball, han kan kjempe sine egne kamper.
Still can not fight your own battles.
Du kjemper ikke dine egne slag.
I can fight my own battles.
Jeg kan kjempe mine egne kamper.
I can fight my own battles.
Jeg kjemper mine egne slak.
I have my own battle to fight.
Jeg har mitt eget slag å utkjempe.
So let us fight our own battle.
Så la oss utkjempe vårt eget slag.
You need to learn to fight your own battles, baby.
Du ma lare deg utkjempe dine egne strider.
Kumar has his own battle scars.
Kumar har sine egne skader etter kampen, men i dag har det skjedd noe verre.
Let him be president! I fight nobody 's battles but my own.
Jeg kjemper bare mine egne slag.
Are you really so naive as to think that they will not battle their own extinction?
Er du virkelig så naiv at du tror at de ikke vil kjempe til sin egen utryddelse?
But the smell of battle will be its own medicine.
Men lukten av kamp er sin egen medisin.
I made the mistake of fightin' the last battle on my own property.
Jeg gjorde den feilen a kjempe det siste slaget pa min egen eiendom.
In battle, we kill our own wounded.
I kamp dreper vi våre egne sårede.
He will battle the demon on his own.
Han slåss med demonen på egenhånd.
So, you can fight your own battles?
Du kan kjempe dine egne kamper? Hva?
Hey, kid, I can fight me own battles.
Jeg utkjemper mine egne strider, gutt.
Fight your own battles, Carly, just like the rest of us.
Du får løse dine egne problemer, Carly.
I can fight my own battles!
Jeg kan snakke for meg selv!
I can fight my own battles.
Jeg kan ordne opp selv.
I can fight my own battles, thank you!
Dette håndterer jeg selv, takk!
Never fight your own battles when you get somebody else to.
Ikke slåss selv, om du kan få noen andre til det.
But in the fierceness of my own battles, I strove to tell you only that which would inspire you and keep you safe.
Men jeg kjempet hardt selv, og ville bare si ting som kunne gjøre deg inspirert og trygg.
his champion, and for the first time ever, you have decided to fight one of your own battles,
morgen. Og din bror har valgt meg som sin kriger. Du skal selv kjempe, kongedømmet står på spill.
We fight our own personal battles.
Vi kjemper de personlige kampene våre.

Resultater: 59, Tid: 0.1284

Ord for ord oversettelse


own
- egen eier selv alene eget
battles
- kamper slag kampene kamp slagene

"Own battles" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer