OWN FATHER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av own father i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 164, Tid: 0.1038

Eksempler på bruk av Own Father i en setning og oversettelsene deres

Like my own father.
Som min egen far.
Your own father.
Din egen far.
You gave your own father an experimental drug.
Du ga din egen far et eksperimentelt legemiddel.
And my own father, a handsome and generous man.
Og min egen far, en kjekk og generøs mann.

My own father can't understand the pressures on cops.
Min egen far forstår ikke presset som hviler på politifolk.
You who murdered your own father and tried to kill me.
Du drepte din egen far og prøvde å drepe meg.
You wanted your own father killed.
Du ville at din egen far skulle dø.
My own father and i were estranged.
Min egen far og jeg var fremmede.
And after his own father.
Og etter hans egen far.

And eric has surrendered his own father to aella.
Og eric har overgitt sin egen far til aella.
You would steal from your own father.
Du stjeler fra din egen far.
I wouldn't follow my own father to the black fortress.
Jeg ville ikke fulgt min egen far til svarteborgen.
I can't kill my own father.
Jeg kan ikke drepe min egen far.
And francis, who killed his own father, knows it.
Og francis, som drepte sin egen far, vet det.
You stole from your own father.
Du stjal fra din egen far.
At her behest, i murdered my own father.
På hennes befaling, drepte jeg min egen far.
That must have been hard... for you to shoot your own father.
Det må ha vært vanskelig for deg å skyte din egen far.
Because i was the crazy girl who killed her own father.
Fordi jeg var hun sprø jenta som drepte sin egen far.
He does so for the sake of his own father's head.
Han gjør det for å redde sin egen fars liv.
I'm going to kill you with your own father's blade.
Jeg skal drepe deg med din egen fars klinge.
I'm a constant disappointment to my own father and i have learned to live with it.
Jeg er en konstant skuffelse for min egen far og jeg har lært meg å leve med det.
To be in your own home, to be with your own father and mother?
Være i ditt eget hjem... være med din egen far... ogmor.
And even though he didn't stand up to his own father, he decided to try a do-over by standing up for me to the father of my boyfriend.
Selv om steve ikke trosset sin egen pappa ville han hjelpe meg med å trosse min kjærestes pappa.
To experience how our own fathers must have felt the day we were born.
Å oppleve hvordan våre egne fedre må ha opplevd det den dagen vi ble født.

Resultater: 164, Tid: 0.1038

SYNONYMER

S Synonymer for "own father"


own daddy
own dad

"Own father" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer