OWN HEART PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Own heart i Norsk bokmål

Resultater: 32, Tid: 0.0877

Own heart
eget hjerte (29)

Eksempler på bruk av Own heart i en setning og oversettelsene deres

Eget hjerte

Their sword shall enter into their own heart.
Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes.
Then you look inside your own heart.
Se inn i ditt eget hjerte.
Andre setningseksempler
You can only look into your own heart.
Du kan bare se inn i ditt eget hjerte.
Man after my own heart.
En mann etter mitt eget hjerte.
A man after my own heart.
En mann etter mitt eget hjerte.
Look into your own heart.
Se inn i ditt eget hjerte.
It will lead you into your own heart... into yourself.
Det vil føre deg inn i ditt eget hjerte.
I know you like I know my own heart.
Jeg kjenner deg som jeg kjenner mitt eget hjerte.
Now I must look to my own heart.
Nå må jeg se inn i mitt eget hjerte.
I think he was worried about his own heart.
Jeg tror han var bekymret for sitt eget hjerte.
Listen to your own heart.
Lytt til ditt eget hjerte.
I will live neither in their cell... nor in my own heart,
Jeg skal verken leve i deres celle eller i mitt eget hjerte,
Oh, a man after my own heart.
En mann etter mitt eget hjerte.
But Benji carry the message in his own heart.
Men Benji bærer med seg meldingen i sitt eget hjerte.
You are holding your own heart in your hand.
Du holder din egen hjertet i hånden.
Sinners after mine own heart.
Syndere av mitt eget slag.
At times like that, a girl should only listen to her own heart.
I slike situasjoner skal man følge sin egen overbevisning.
Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.
Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes.
I would have stopped that dagger with my own heart if I could have.
Jeg ville ha stoppet den dolken med mitt eget hjerte om jeg kunne.
I want to see the world through my own eyes, and feel with my own heart and to touch with my own flesh.
Og føle med mitt eget hjerte.
Just so quiet and still... you can hear your own heart beat.
Det er så stille og rolig at du kan høre ditt eget hjerte banke.
I will open your meat shirt and show you your own heart.
Slipp meg løs, så skal jeg sløye deg og vise deg ditt eget hjerte.
my heart pounding in my chest, and I found that even I could not stand against my own heart.
hjertet mitt banket i brystet mitt, og jeg fant at selv l kunne ikke stå imot mitt eget hjerte.
We can not force our own hearts.
Vi kan ikke tvinge våre egne hjerter.
Ra 's al Ghul rescued us from the darkest corners of our own hearts.
Al Ghul har reddet oss fra de mørkeste hjørner av våre egne hjerter.
The most dangerous are the ones who stay blind to the evil within their own hearts.
De farligste er de som er blinde for ondskapen i sine egne hjerter.
and say thou unto them that prophesy out of their own hearts, Hear ye the word of the LORD;!
gir sig av med å spå, og si til dem som spår efter sitt eget hjerte: Hør Herrens ord!

Resultater: 32, Tid: 0.0877

Ord for ord oversettelse


own
- egen eier selv alene eget
heart
- hjerte heart sinne indre hjertet
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer