PART OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "part of" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1984, Tid: 0.2523

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
en del av med på med i deler av medlem av ledd i inngår i inngikk i

Eksempler på bruk av "Part Of" i en setning og oversettelsene deres

Strika and agu are now part of my squad.
Strika og agu er nå en del av laget mitt.
Are you part of this family now?
Er du en del av familien nå?
You were part of it, weren't you?
Du var med på det, ikke sant?
But you're part of me now, clark.
Men du er en del av meg nå, clark.
All i really wanted was to be part of the club.
Jeg ville bare være med i klubben deres.
I was part of it.
Jeg var med på det.
I'm not part of a religious group or anything.
Jeg er ikke med i en religiøs gruppe eller noe.
We're part of the problem.".
Vi er en del av problemet.".
Is sandy part of this?
Er sandy med på dette?
It's all part of the treatment.
Det inngår i behandlingen.
This was not part of our deal.
Dette var ikke med i avtalen vår.
Part of that stock went missing.
Deler av lageret forsvant.
It's part of my job to try.
Det inngår i jobben min å forsøke.
I'm part of the team.
Jeg er med på laget.
It's just not part of our culture.
Det er ikke en del av vår kultur.
Part of the exercise will take place on sir Reginald's estate.
Deler av øvelsen foregår på hans eiendom.
I'm part of a campaign, you know.
Jeg er med på en kampanje, vet du.
He's not part of it?
Er han ikke en del av det?
You're part of the team, baby.
Du inngår i teamet.
They are not part of this dream.
De er ikke med i denne drømmen.
Hey, old man you part of our family?
Er du medlem av familien?
It's part of her plan.
Det inngår i planen hennes.
An essential part of every gentleman's education.
Et viktig ledd i enhver gentlemans dannelse.
I won't be any part of your plans.
Jeg vil ikke være med på planene dine.
You're part of a team, or you're nothing.
Enten er du medlem av gjengen, eller så er du en taper.
It was part of basic training.
Det var med i grunntreningen.
They're part of me.
De er en del av meg.
Part of the river flowed under the caves.
Deler av elven rant under hulene.
He is part of me.
Han er en del av meg.
It's part of a murder investigation.
Det inngår i en mordetterforskning.

Resultater: 1984, Tid: 0.2523

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "part of"


go with
watching
partial
involved in
do in
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer