Oversettelse av "pay" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4591, Tid: 0.1969

betale lønn svi bøte betaler betalte betalt lønna lønnen får

Eksempler på Pay i en setning

I can only pay with my life.
Jeg kan bare betale med mitt liv.
Pay you, and kill him.
Betale deg, og drepe han.
He will get chief scout's pay and not one cent more.
Han får sjefs-speiders lønn, og ikke en cent mer.
We could pay him.
Vi kan betale ham.
As of now, you are suspended without pay, pending internal review.
Du er suspendert uten lønn i påvente av rettssaken.
Now they can both pay for their mistake.
Na kan begge svi for sine feil.
You couldn't pay for better reviews.
Man kan ikke bedre anmeldelser.
I should pay for this sin.
Jeg bør svi for dette.
I couldn't pay more than 4,000.
Jeg kan ikke betale mer enn 4000.
I got my first pay today.
Jeg fikk min første lønn i dag.
Ould you pay me in advance?
Kan jeg forskudd?
Made you pay for the things you did.
Latt deg svi for det du gjorde.
Someone has to pay.
Noen må bøte for det.
Elliot, she means pay money for sex.
Elliot, hun mener betale penger for sex.
Years on the beat, 30 years of dirt and crummy pay.
År med juling, 30 år med dritt og dårlig lønn.
He may have six months' pay on him.
Han kan ha seks måneders lønn på seg.
The king will pay for this.
Kongen skal bøte for dette.
We don't pay you for"maybe," freddie.
Vi betaler ikke for"kanskje," freddie.
Chili palmer was gonna pay you, but nick carr says,
Chili palmer skulle betale deg, men nick carr sier:.
You will pay for this, baumer.
Dette skal du angre på!
You're gonna pay for what you did to me.
Du skal svi for det du gjorde mot meg.
Putting me back in uniform meant i lost a lot of pay.
Setter meg tilbake i uniform mente jeg mistet en masse lønn.
Lenny pay.
Lenny betaler.
Yeah, well, we all pay for our sins sooner or later, hank.
Vi må alle svi for våre synder.
We're gonna see flint pay for his crimes.
Flint skal bøte for ugjerningene sine.
I didn't pay.
Jeg betalte ikke.
Can't you pay someone here to go?
Kan du ikke noen her til å dra?
And i can pay you.
Jeg kan betale deg.
Pieces they pay before you did it.
De betalte 500 før du gjorde det.
They don't pay nothing to fanucci.
De betaler ikke til fanucci.

Resultater: 4591, Tid: 0.1969

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer