PAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Pay i Norsk bokmål

Resultater: 4329, Tid: 0.1745

Eksempler på bruk av Pay i en setning og oversettelsene deres

I can pay you there.
Jeg kan betale deg der.
I could pay you.
Jeg kan betale deg.
pay any attention to monsieur cook.">Monsieur" jerry, do not pay any attention to monsieur cook.
gi noen oppmerksomhet til monsieur cook.">Monsieur" jerry, ikke gi noen oppmerksomhet til monsieur cook.
May i pay you a compliment?
Kan jeg gi deg en kompliment?
He will get chief scout 's pay and not one cent more.
Han får sjefs-speiders lønn, og ikke en cent mer.
Can we pay the ghost?".
Kan vi betale spøkelset?".
You can finally pay me back for giving you courtney yamazaki.
Du kan endelig betale meg tilbake for å gi deg courtney yamazaki.
Now they can both pay for their mistake.
Na kan begge svi for sine feil.
Two weeks leave no pay, that 's your penance.
To uker fri uten lønn, det er straffen.
Kellen should pay more attention to you.
Kellen burde gi deg mer oppmerksomhet.
You are gonna pay for that.
Det skal du få svi for.
Now i just, you know, maybe i can pay you back a little.
Nå kan jeg kanskje gi deg noe i gjengjeld.
I got my first pay today.
Jeg fikk min første lønn i dag.
I should pay for this sin.
Jeg bør svi for dette.
We can pay you.
Vi kan betale deg.
Are you still gonna pay it forward?
Skal du fremdeles gi det videre?
You could not pay for better reviews.
Man kan ikke bedre anmeldelser.
He 's gonna pay for this.
Han skal få svi for dette.
I will pay you back, uncle john.
Jeg vil betale deg tilbake, onkel john.
Years on the beat, 30 years of dirt and crummy pay.
År med juling, 30 år med dritt og dårlig lønn.
You will pay for that one, malfoy.
Det skal du få svi for, malfang.
There are now confirmed incidents of pay it forward in L.A., san francisco.
Det er nå bekreftede tilfeller av gi det videre i L.A. og san francisco.
Rick is not gonna pay for your son!
Rick skal ikke betale for din sønn!
He may have six months' pay on him.
Han kan ha seks måneders lønn på seg.
We have to pay for our sins.
Vi må bøte for våre synder.
Now she will pay for the sins of her sisters, those here and gone.
Nå skal hun få svi for sine søstres synder.
I will pay you back the $50.
Du skal igjen de 50.
Made you pay for the things you did.
Latt deg svi for det du gjorde.
You will pay for this, baumer!
Dette skal du angre på!
Putting me back in uniform meant i lost a lot of pay.
Setter meg tilbake i uniform mente jeg mistet en masse lønn.

Resultater: 4329, Tid: 0.1745

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer