PERHAPS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "perhaps" i Norsk bokmål

Resultater: 3929, Tid: 0.5596


Eksempler på Perhaps i en setning

Perhaps hercules found a woman.
Kanskje herkules fant en kvinne.
Perhaps we should continue this conversation next week somewhere.
Vi kan snakke videre neste uke på et mer diskret sted.
But perhaps not in spain.
Men kanskje ikke i spania.
The trout is perhaps my favorite.
Ørreten er muligens favoritten min.
Granger did falsify his results, perhaps someone killed him in anger.
Granger resultatene, kan noen ha drept ham i sinne.
Perhaps he already is.
Kanskje han allerede er.
Perhaps there was a problem in the past.
Det kan ha vært et problem før.
Lurasidone may cause orthostatic hypotension, perhaps due to its α1-adrenergic receptor antagonism.
Lurasidon kan forårsake ortostatisk hypotensjon, muligens på grunn av dets α1-adrenerge reseptorantagonisme.
Perhaps we should send it through the stargate.
Vi kunne sende den gjennom porten.
Something with, perhaps five or six orion slave girls and... oh.
Noe med, kanskje, fem eller seks orion slave jenter og.
Perhaps there modern methods.
Det kan være mer moderne måter.
Perhaps she will come to reason.
Hun kunne komme på bedre tanker.
Perhaps i shall call you late tonight.
Muligens ringer jeg deg sent i kveld.
Perhaps our plan is.
Kanskje planen vår er.
Perhaps i should organise some games.
Jeg kunne ordne med noen spill.
Perhaps i haven't lost a son.
Kanskje jeg ikke har mistet en sønn.
He is in a special hospital, perhaps in a special town.
Han er pa spesialsykehus, muligens i en egen by.
Perhaps she only said it to avoid more unpleasant questions?
Det kan ha vært noe hun sa for å slippe flere ubehagelige spørsmål.
Perhaps i will one day.
Kunne jo gjore det en dag.
Perhaps it's just the way another species behaves.
Det kan være så en annen art ter seg.
Perhaps that will be enough.
Det vil muligens være nok.
Perhaps because you haven't had the choice before.
Kanskje fordi du ikke har hatt noe valg før.
I realize your family is in jeopardy, but perhaps some deliberation.
Familien din er i fare, men litt overveielse kunne.
In the same town, perhaps, but not in the same world.
Kanskje i samme by, men ikke i samme verden.
Perhaps you're right.
Du har muligens rett.
Perhaps there's an obvious place.
Det kan være et opplagt sted.
Perhaps it will take centuries.
Det kan ta århundrer.
Is she perhaps a little too...- Bashful?
At hun muligens er litt for.
And you think perhaps i had...?
Og du tror at jeg kanskje har.
Perhaps you remember sending me this.
Kanskje du husker at du sendte meg denne?

Resultater: 3929, Tid: 0.5596

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Perhaps" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer