PERHAPS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Perhaps i Norsk bokmål

Resultater: 5161, Tid: 0.1742

Eksempler på bruk av Perhaps i en setning og oversettelsene deres

Or perhaps you are a spy.
Eller kanskje du er spion.
Perhaps you have not read this?
Du har kanskje ikke lest denne?
Lurasidone may cause orthostatic hypotension, perhaps due to its α1-adrenergic receptor antagonism.
Lurasidon kan forårsake ortostatisk hypotensjon, muligens på grunn av dets α1-adrenerge reseptorantagonisme.
The trout is perhaps my favorite.
Ørreten er muligens favoritten min.
Perhaps we should send it through the stargate.
Vi kunne sende den gjennom porten.
Perhaps she will come to reason.
Hun kunne komme på bedre tanker.
Andre setningseksempler
Perhaps we should continue this conversation next week somewhere.
Vi kan snakke videre neste uke på et mer diskret sted.
Teaching, whitehall, perhaps, but never in walmington-on-sea.
Undervist, whitehall, kanskje, men aldri i walmington-on-sea.
Granger did falsify his results, perhaps someone killed him in anger.
Granger resultatene, kan noen ha drept ham i sinne.
Or perhaps mr. peterson the butcher?
Eller kanskje mr. peterson, slakteren?
Perhaps i should begin by having you escorted to inverness.
Jeg kan begynne med å eskortere dem til inverness.
Lurasidone may cause orthostatic hypotension, perhaps due to its α1-adrenergic receptor antagonism.
Lurasidon kan forårsake ortostatisk hypotensjon, muligens på grunn av dets α1-adrenerge reseptorantagonisme.
Perhaps you are smelling my cat.
Kanskje du lukter katten min.
Perhaps a good cigar.
Kanskje en god sigar.
Perhaps i misjudged the kiss.
Jeg kan ha feilvurdert kysset.
Perhaps i shall call you late tonight.
Muligens ringer jeg deg sent i kveld.
Perhaps he answered his phone.
Han kan ha tatt telefonen for henne.
Perhaps i should organise some games.
Jeg kunne ordne med noen spill.
Perhaps you should ask agent malik?
Kanskje du burde spørre agent malik?
Perhaps you have repressed it.
Kanskje du har fortrengt det.
Perhaps a little bit of flogging?
Kanskje noen svøpeslag?
Perhaps i will one day.
Kunne jo gjore det en dag.
You should ask your mother, perhaps.
Kanskje du burde spørre moren din.
Perhaps she only said it to avoid more unpleasant questions?
Det kan ha vært noe hun sa for å slippe flere ubehagelige spørsmål?
He is in a special hospital, perhaps in a special town.
Han er pa spesialsykehus, muligens i en egen by.
I realize your family is in jeopardy, but perhaps some deliberation.
Familien din er i fare, men litt overveielse kunne.
Perhaps we take comfort knowing that we serve god 's hungry creatures.
Vi kan trøste oss med at vi mater guds hungrende vesener.
Perhaps this, sir.
Kanskje denne, sir.
Perhaps that will be enough.
Det vil muligens være nok.
Perhaps you are right.
Du har muligens rett.

Resultater: 5161, Tid: 0.1742

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer