PICK HIM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av pick him i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 81, Tid: 0.1543

Eksempler på bruk av Pick Him i en setning og oversettelsene deres

You can pick him up any time you want.
Du kan plukke ham opp når du vil.
If turley said to, let's pick him up.
La oss ta ham hvis turley sa det.
So I'm gonna pick him up and take him home, okay?
Så jeg må plukke ham opp og ta ham med hjem.
Why don't you pick him up?
Kan ikke du plukke ham opp?

Jeez,"pick him up, put him down...".
Jøsses,"Løft ham opp, legg ham ned...".
What the hell?- should we pick him up?
Skal vi ta ham med?
Pick him up.
Løft ham. løft babyen.
Pick him up. Giddap!
Få ham med deg.
Now pick him up!
plukke ham opp!

Pick him up on the colby campus.
Ta ham ved colby college.
Can i pick him up?- sure, go ahead.
Kan jeg ta ham opp?
PD will pick him up way before johnny even gets near him.
En patrulje vil plukke ham opp lenge før johnny kommer nær ham.
Pick him up, locke.
Løft ham opp, locke.
Pick him up.- okay.
Få ham opp.
Move in and pick him up.
Gå inn og plukk ham opp.
Just pick him up.
Bare løft ham opp.
Pick him up, come on.
Få ham opp.
I pick him.
Jeg velger ham.
Pick him up!
Ta ham med!
Pick him up and take him out of here.
Plukk ham opp og ta ham ut.
Let my team pick him up.
La mitt team plukke ham opp.
Pick him up.
Ta ham opp.
Pick him up, put him in his cell.
Plukk ham opp og før ham til cellen.
Pick him up and put him in the car.
Få ham inn i bilen.
Pick him up, pompey.
Løft ham opp, pompey.
Somebody's gonna pick him, sonny.
Noen velger ham.
Our guys will pick him up.
Folkene våre vil plukke ham opp.
All right, let's pick him up, then.
La oss løfte ham opp. Klare?
Let's pick him up.
Vi plukker ham opp.
Pick him up.

Resultater: 81, Tid: 0.1543

"Pick him" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer