PIGEON PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av pigeon i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 77, Tid: 0.0382

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Pigeon i en setning og oversettelsene deres

With private pigeon pre-primed to peck, here's the plan.
Med menig due klar for å hakke, er dette planen.
Lofty pigeon at your service.
Lofty due, til tjeneste!
This pigeon's so smart.
Denne duen er så smart.
Valiant pigeon.
Valiant due.
Catch that pigeon if you can.
Fang duen hvis du kan.
You and that bloody pigeon aren't going anywhere.
Du og den hersens dua skal ingen steder!
( pigeon cooing).
( due kurrer).
That frigging puppy and pigeon are tanking hard, hobbs.
Den fordømte hvalpen og dua går svært dårlig.
You're just lucky that pigeon didn't want to chat you up about the weather.
Flaks at duen ikke ville snakke om været.
Eating a raw skinned pigeon, with mustard and rotten milk.
Å spise en rå due med sennep og sur melk.
Well, i guess I'm his pigeon.
Vel, jeg tror jeg er dua hans.
There's that pigeon, huh?
Vi har duen, ikke sant?
Oh, no. did your pigeon die?
Har duen din dødd?
You frightened the little pigeon.
Du skremte den vesle dua.
It's pigeon with truffles.
Det er due med trøfler.
Choked on his pigeon pie.
Kvalte på sin due pai.
I bet you that brown pigeon flies off before the white one.
Jeg tror den brune duen flyr før den hvite.
With this pigeon person?
Med denne duen?
As soon as i can, pigeon.
Så snart jeg kan, min due.
Pigeon, Chester?
Due, Chester?
You know, chester, i have known about pigeon for weeks.
Vet du hva, Chester? jeg har visst om duen i mange uker.
Have you seen my pigeon?
Har du sett duen min?
You're talking to the wrong pigeon.
Da har du feil due.
No, pigeon under glass.
Nei. forloren due.
New yorkers do not eat pigeon.
Vi spiser ikke due.
You sit there typing all day like a fat little pigeon.
Du sitter der og skriver hele dagen som en feit liten due.
For your fastest pigeon.
Til din raskeste due.
That's a true albino pigeon.
Det er en albino due.
Pigeon help me.
Due, hjelp meg.
Pigeon pie.
Due pai.

Resultater: 77, Tid: 0.0382

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "pigeon"


squab
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer