PLACED IN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av placed in i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 78, Tid: 0.087

Eksempler på bruk av Placed In i en setning og oversettelsene deres

A bomb has been placed in your capital city.
En bombe er plassert i hovedstaden deres.
But these stones are placed in your mother's style.
Men disse steinene er plassert i moren din sin stil.
I confirmed your daughter was placed in protective custody with her mother in 1990.
Datteren din ble satt i beskyttelsesvaretekt med moren i 1990.
Each wallet is placed in a protective sleeve.
Hver mappe med blisterbrett er plassert i en beskyttende hylse.

The biopsy is placed in the sterile test tube supplied containing transport medium.
Biopsien plasseres i det sterile prøverøret med transportmediet som følger med.
We're placed in reserve, just over there.
Vi er satt i reserve der borte.
The babies are placed in homes where they're cared for.
Babyene blir plassert i hjem der de blir tatt vare på.
The biopsy is placed in the sterile test tube supplied containing transport medium.
Biopsien plasseres i det sterile prøverøret med transportmediet som følger med.
When i was 2, i was placed in the tate foster home.
Da jeg var to, ble jeg satt i fosterhjem hos tates.

The victim was dismembered and placed in black garbage bags.
Offeret ble lemlestet og plasseres i svart søppelsekker.
They're placed in the fourth dimension irretrievably.
De er ugjendrivelig plassert i den fjerde dimensjonen.
Each wallet is placed in a protective sleeve.
Hver mappe med blisterbrett er plassert i en beskyttende hylse.
The vials are placed in a sterile falcon tube with a plastic screw top.
Hetteglassene er plassert i et sterilt falconrør med et skrulokk av plast.
The strongboxes were placed in two chubb safes constructed of three-quarter-inch tempered steel.
Pengeskrinene ble plassert i to chubb-safer konstruert av 2 cm tykt herdet stål.
The vials are placed in a sterile falcon tube with a plastic screw top.
Hetteglassene er plassert i et sterilt falconrør med et skrulokk av plast.
It may have been placed in the car well in advance.
Og den kan ha blitt plassert i bilen lang tid i forveien.
That's because we are dealing with countless lives placed in our trust.
Det er fordi vi ivaretar utallige liv plassert i vår varetekt.
So the child was placed in the river near the cabin?
Så du mener at barnet ble plassert i elven utenfor hytten?
Lip and ian got placed in a level-14 group home.
Lip og ian ble plassert i gruppehjem.
Placed in this terrible position by a monster like me?
Plassert i en forferdelig situasjon av et monster som meg?
The bomb was placed in a safety deposit box.
Bomben lå i en oppbevarings- boks på østbanestasjonen.
Michael is placed in a sensory deprivation chamber.
Michael blir lagt inn i et slags, nerve udvidelses kammer.
These little figures were placed in tombs to keep the dead from being so lonely.
Statuettene ble lagt i graver for å lindre de dødes ensomhet.
I now know that she had been placed in my office as a spy.
Jeg vet nå at hun ble plassert på kontoret mitt som spion.
I had to have him placed in a reformatory.
Jeg måtte få ham plassert på en reform-skole.
Through a plastic tube placed in your vein(intravenous infusion) usually over 90 minutes.
Gjennom en plastslange plassert i blodåren din(intravenøs infusjon) vanligvis over 90 minutter.
The recommended dose of aerius is one 5 mg orodispersible tablet placed in the mouth once a day.
Anbefalt dose aerius er én smeltetablett á 5 mg som legges på tungen én gang daglig.
She was removed and placed in an orphanage when she was seven years.
Hun ble tatt hånd om og plassert i fosterhjem da hun var sju år.
Through a plastic tube placed in your vein(intravenous infusion) usually over 90 minutes.
Gjennom en plastslange plassert i blodåren din(intravenøs infusjon) vanligvis over 90 minutter.
I was placed in a tower to await the day when my true love would rescue me.
Jeg ble satt i ett tårn for å reddes av min sanne kjærlighet.

Resultater: 78, Tid: 0.087

"Placed in" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer