PLEASE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Please i Norsk bokmål

Resultater: 8990, Tid: 0.1878

Eksempler på bruk av Please i en setning og oversettelsene deres

Please, i do not think he 's safe.
Vær så snill, jeg tror ikke han er trygg.
Do not disappear again, please... for ellis.
Ikke forsvinn igjen, vær så snill... for ellis.
And two figgins, please.
Og to figginer, takk.
Please come with us, sir.
Vennligst bli med oss, sir.
Carl wilson, please.
Carl wilson, takk.
He says, please, i have a family.
Han sier, vær så snill, jeg har en familie.
Please. please, ray. let me go!
Vær så snill, ray, la meg gå!
Please give me five minutes.
Vær så snill, gi meg fem minutter.
Please look after my children.
Vennligst se etter barna mine.
Sidney prescott, please.
Sidney prescott, takk.
Bourbon and water, please.
Bourbon og vann, takk.
Maggie, please, do not go. maggie, please.
Vær så snill, maggie.
Please, i am so thirsty.
Vær så snill, jeg er så tørst.
Jimmy, please...- please what?
Jimmy, vær så snill?
Please forgive me.
Vennligst tilgi meg.
Sister, please, careful. it 's danger!
Søster, vær forsiktig, det er farlig!
If you see oliver, please tell him that i came by.
Hvis du ser oliver, fortell ham at jeg var innom.
Please, we are not your enemy.
Vær så snill, vi er ikke fiender.
Please do not... please do not die!
Vær så snill, ikke dø!
Please forgive me, i did not know.
Vennligst tilgi meg, visste jeg ikke.
Vodka and tonic, please.".
Vodka og tonic, takk.".
Freud, please, i am not gonna kill you.
Vær så snill, freud... jeg skal ikke drepe deg.
And a gin and tonic, please.
Og en gin og tonic, takk.
Please say something.
Vennligst si noe.
No, do not leave me here, please.
Nei, ikke la meg her, snill.
Gatwick airport, please. fast as you can.
Gatwick flyplass, fort du kan.
So please... please do not hate me.".
vær så snill, ikke hat meg.
Can you please calm down a little with the beer? can you stop watching over me?
Kan du please roe litt ned på ølen?
Jeri hogarth, please.
Jeri hogarth, takk.
Just look around you. please.
Se deg rundt, er du snill.

Resultater: 8990, Tid: 0.1878

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer