Oversettelse av "please" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5826, Tid: 0.1871

vær så snill takk vennligst snill vær kan legg kjære værsåsnill behager

Eksempler på Please i en setning

Rajan, please, don't say anything more.
Rajan, vær så snill, ikke si mer.
Sheldon, please, you're suffocating me.
Sheldon vær så snill, du kveler meg.
I was hoping that i could speak with maryanne conroy, please.
Jeg håpet jeg kan få snakke med maryanne conroy, takk.
Please come with us, sir.
Vennligst bli med oss, sir.
Kojak, coffee, please.
Kojak, kaffe, takk.
Paul, please, let us take tatiana with us.
Paul, vær så snill, la oss ta med tatiana.
Please please please, do not mutilate him.
Vær så snill, ikke skad ham.
Ben, please, don't give up on me.
Ben, vær så snill, ikke gi meg opp.
Please have a cold beer ready for the weary traveler.
Vennligst ha en kald øl klar for en sliten reisende.
Brody, come out here, please.
Brody, kom ut her, takk.
Carl wilson, please.
Carl wilson, takk.
Please, just stay, please. Don't go.
Vær så snill, ikke gå.
Please come with me.
Vennligst kom med meg.
Jimmy, please...- please what?
Jimmy, vær så snill.
Please, come with us, tom.
Vær så snill, kom med oss, tom.
Please, don't forget me.
Vær så snill... ikke glem meg.
Sidney prescott, please.
Sidney prescott, takk.
Will you please tell him i am not copying him?
Kan du fortelle han at jeg ikke kopierer han?
Lawrence, please, don't patronize me.
Lawrence, ikke vær nedlatende. hør her.
Please don't... please don't die.
Vær så snill, ikke dø!
Please look after my children.
Vennligst se etter barna mine.
Please, someone tell me where riggs and murtaugh are.
Kan noen fortelle meg hvor riggs og murtaugh er?
Please, we are christians, they will kill us!
Vær så snill, vi er kristne, de skal drepe oss!
So please don't be mad at daddy.
Så ikke vær sint på pappa, er du snill.
Please, give this to him.
Vennligst gi ham dette.
Ben harkins, please.
Ben harkins, takk.
No, don't leave me here, please.
Nei, ikke la meg her, snill.
Gatwick airport, please. fast as you can.
Gatwick flyplass, fort du kan.
Please forgive me, i didn't know.
Vennligst tilgi meg, visste jeg ikke.
Karen williams, please.
Karen williams, takk.

Resultater: 5826, Tid: 0.1871

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "please"


are
put
can
get
may
praying
ask
leave
add
begging
lay
saw
would
beseech
pleads
hang
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Please" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer