PREGNANT RIGHT NOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av pregnant right now i Norsk bokmål

Resultater: 254383, Tid: 0.1342

Engelsk-norsk ordbok
pregnant
gravid drektig graviditet svanger gravide

right now
akkurat nå en gang straks na. øyeblikkelig

Eksempler på bruk av Pregnant Right Now i en setning og oversettelsene deres

Because i can't get pregnant right now!
Jeg kan ikke bli gravid akkurat nå.

No, she's not pregnant right now.
Hun er ikke gravid nå.
Let's get pregnant right now.
La oss bli gravide nå.
You girls are pregnant, right?
Dere er gravide, sant?
You might be pregnant now.
er du kanskje gravid.
She's probably pregnant, right?
Hun er nok gravid, ikke sant?
You are pregnant, right?
Du er gravid, ikke sant?
What about getting pregnant right after the wedding?
Hva med å bli gravid rett etter bryllupet?
I'm gonna get pregnant right away.
Jeg skal bli gravid med det samme.
And right now?
Og akkurat nå?
Not right now.
Nei, ikke akkurat nå.
Tell her right now.
Fortell henne det nå.
Not right now.
Ikke akkurat ná.
Especially right now.
Særlig .
Dive right now!
Dive akkurat nå!
Right now!
Ja, akkurat nå.
Nothing right now.
Ikke .
Starting right now.
Og jeg begynner .
Karen i just found out, right now, not a moment before you blew a hole through the door... that I'm pregnant.
Karen... jeg har nettopp oppdaget rett før du skjøt hull i døra at jeg er gravid.
And now everybody knows I'm pregnant.
Og vet alle at jeg er gravid.
Or maybe I'm pregnant right now, and we just don't even know it.
Eller kanskje jeg er gravid allerede, og vi bare ikke vet det ennå.
Yes, but I'm pregnant right now.
Det er nå jeg er på tjukken jo.
She got pregnant right away.
Hun ble gravid med en gang.
Everyone knows you're pregnant now.
Alle vet at du er gravid.
But now Catherine's pregnant.
Men catherine er gravid.
He said she must have gotten pregnant right... right after alex got back.
Han sa hun måtte ha blitt gravid like etter at alex kom tilbake.
I know when I'm pregnant, all right?
Jeg vet når jeg er gravid.
She's pregnant. oh, right.
Hun er gravid,
Well, i was right, the doctor said pregnant.
Ja?- legen sa at jeg er gravid.
A pregnant boy still has the right to choose.
En gravid gutt har også rett til å velge.

Resultater: 254383, Tid: 0.1342

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer