PRESUMABLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av presumably i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 61, Tid: 0.0838

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Presumably i en setning og oversettelsene deres

Lazlo" and CMS unwrap presents, then presumably have intercourse.
Lazlo' og CMS pakker ut gaver og har så sannsynligvis samleie.
Presumably the same person who put a listening device inside mr.
Sannsynligvis den samme som satte et lytteapparat i mr.
Including some sad, and presumably single women, courtesy of lieutenant pascal.
Lnkludert noen triste og antakelig single kvinner, takket være pascal.
And presumably you would know that nick knows that it's you.
Og du vil formodentlig vite at nick vet at det er deg.
Presumably all of them.
Det er antakelig alle sammen.
Presumably we would have heard something by now.
Vi ville antagelig ha hørt noe nå.
The threat of eviction, presumably over.
Utkastelsestrusselen er antakelig over.
Presumably with agents from stavanger to kristiansand.
Formodentlig med agenter fra stavanger til kristiansand.
Presumably your stalking him will come to some sort of fruition.
Du skal vel forfølge ham fram til et slags mål.
Presumably when he linked with one of them, sir.
Antagelig da han knyttet med en av dem, sir.
To the island, presumably.
Til øyen, formodentlig.
Presumably when here finishes with me.
Antakelig når de har fått nok av meg.
Presumably murdered.
Formodentlig myrdet.
Presumably, each of you has an idea.
Antagelig har alle dere en idé.
But presumably, not both of us at the same time.
Men antageligvis ikke begge to samtidig.
Presumably, they were shot first and then burned.
Antakelig ble de skutt først og så brent.
Presumably there was a warden posted, wasn't there?
Det var vel en vaktpost utenfor?
Nothing, presumably.
Ingenting, antakelig.
Presumably, he still believes she's at the bottom of the ocean.
Han tror vel hun fortsatt er på havbunnen.
Presumably, you might be getting a little bit of an underestimate.
Formodentlig får du kanskje litt av et underestimat.
The skull was crushed, presumably by a blow to the head.
Kraniet er knust, trolig av et hardt slag mot bakhodet.
Presumably to retake heaven once his following is large enough.
Antageligvis for og gjenerobrer himmelen når han har en stor nok tilhengerskare.
Presumably, these were used to pay her hotel bill.
De ble trolig brukt til å betale hotellregningen hennes.
Presumably claire.
Antakelig claire.
Presumably his objective is to mutate the world leaders at the summit on ellis island.
Formodentlig er hans mål å mutere verdenslederne på toppmøtet på ellis lsland.
Right, but if something went wrong, we could land, presumably.
Greit, men hvis noe gikk galt, kunne vi vel lande.
He just left. waiting downstairs, presumably.
Han venter vel nede,
Presumably, she was kurdish.
Hun var antakelig kurder.
Presumably, she meant while you were alive, i guess, but.
Hun mente nok mens du fortsatt var i live, men.
Presumably to compromise you.
Sikkert for å kompromittere deg.

Resultater: 61, Tid: 0.0838

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer