Oversettelse av "pretty" i Norsk

Resultater: 4785, Tid: 0.1627

ganske pen vakker temmelig fin søt stort rimelig søte er nokså

Eksempler på Pretty i en setning

I mean, I'm pretty charismatic.
Jeg er ganske karismatisk.
I'm pretty impressive.
Jeg er ganske imponerende.
And pretty, they say.
Og pen, sier de.
He's pretty heavy, ain't he?
Han er ganske tung, er han ikke?
You're pretty as a picture, you're carina.
Du er vakker som et bilde, du er carina.
Yeah, she's pretty, but you got a better-looking style, madrina.
Ja, hun er pen. men du har bedre stil, madrina.
I'm not pretty like haley and you.
Jeg er ikke pen som haley og deg.
She's young and she's pretty and she's a lady.
Hun er ung, hun er vakker og hun er en skikkelig dame.
You're pretty sexy when you get angry.
Du er ganske sexy når du er sint.
Well, we can be pretty sure he's on it.
Vi kan være temmelig sikre på det.
Pretty sure he wasn't talkin' about the car!
Jeg er temmelig sikker på at han ikke snakket om bilen.
April, she's pretty.
Hun er pen, april.
It's pretty risky, tracy.
Det er ganske risikabelt, tracy.
You are so pretty when you laugh.
fin du er når du ler.
Amy, pretty and self-possessed, and jo, the independent tomboy.
Amy, vakker og behersket, og jo, den selvstendige guttejenta.
Dave Waggoman's ma was a pretty little piece of fluff from back east.
Dave waggomans mor var ei søt, lita snelle fra østkysten.
Lorna is pretty and unthreatening.
Lorna er pen og lite truende.
Death isn't pretty, rebecca.
Døden er ikke fin, rebecca.
And I'm pretty sure i heard him mutter some kind of anti-semitic remark.
Jeg er temmelig sikker på at han mumlet antisemittiske bemerkninger.
John can be pretty... i don't know.
John kan være ganske... jeg vet ikke.
Jane pretty when mad.
Jane vakker når sint.
I saw something pretty traumatic when i was three.
Jeg så noe temmelig traumatisk da jeg var tre.
It's pretty simple, brody.
Det er ganske enkelt, brody.
Hello, you're so pretty.
fin du er.
So the canadians are pretty much just like us.
Så, canadierne er stort sett som oss.
If you think she's pretty, you should see my slingshot.
Hvis du synes hun er søt, skulle du se spretterten min.
They're pretty, aren't they?
De er pen, er de ikke?
You really don't see how pretty annie is?
Ser du ikke hvor vakker annie er?
It's so pretty, i don't even want to vote.
Den er så fin at jeg ikke engang vil stemme.
I wanna be pretty for you.
Jeg vil være pen for deg.

Resultater: 4785, Tid: 0.1627

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer