RESCUE ME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av rescue me i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 88, Tid: 0.0545

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Rescue Me i en setning og oversettelsene deres

You boys are gonna rescue me, right?
Dere skal redde meg, ikke sant?
You think you can rescue me again?
Kan du redde meg igjen?
My lord, rescue me and my family from their deeds.”.
Herre, redd meg og mine fra det de bedriver.».
Would you rescue me if i fell?
Ville du redde meg om jeg falt?
My lord, rescue me and my family from their deeds.”.
Herre, redd meg og mine fra det de bedriver.».
You can't keep trying to rescue me.
Du kan ikke redde meg sånn.
Rescue me.
You offered to rescue me from my own wedding.
Du tilbød å redde meg fra mitt eget bryllup.
Come rescue me♪ -♪ ♪ - ♪ Come set me free♪ -.
Kom og redd meg kom, sett meg fri.
Why not rescue me when i need it?
Kan du ikke redde meg når jeg trenger det?
Please, christ, rescue me from my current tribulations.
Kristus, redd meg fra mine gjenvordig heter.
Délivrez-moi de France"..."Rescue me from france.".
Délivrez-moi de france.""Redd meg fra Frankrike!".
You were gonna rescue me from loneliness with a $3 six-pack of light beer?
Skulle du redde meg fra ensomheten med en sekspakning med lettøl?
I prayed that you would rescue me.
Jeg tryglet og ba om at du skulle redde meg.
Please, please come and rescue me.
Vaer så snill, kom og redd meg.".
Come rescue me♪ -.
Kom og redd meg.
I made things so difficult for the soldiers that came to rescue me.
Jeg gjorde tingene vanskeligere for de soldatene som kom for å redde meg.
You have got the keys come rescue me.
Du har nøklene kom, redd meg.
She actually tried to rescue me.
Hun prøvde faktisk å redde meg.
Come rescue me.
Kom, redd meg.
He's come to rescue me, father.
Han er her for å redde meg.
No, i just blink a lot, it's not morse code for"rescue me.".
Det er ikke kode for"redd meg.
I don't know why i was expecting my father to rescue me.
Jeg vet ikke hvorfor jeg forventa at faren min ville redde meg.
And he would climb up the tower and rescue me.
Jeg ville vinke, og han ville klatre opp og redde meg.
He went there to rescue me.
Han kom dit for å redde meg.
You're a starship captain, and you came to rescue me.
Du kom i romskipet for å redde meg.
Rescue me.
Rescue me from the mire.
Redd meg fra myra.
Rescue me next.
Redd meg neste gang.
The one where you rescue me.
Den der du redder meg.

Resultater: 88, Tid: 0.0545

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "rescue me"


"Rescue me" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer