RESERVED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av reserved i Norsk bokmål

Resultater: 72, Tid: 0.0478

Eksempler på bruk av Reserved i en setning og oversettelsene deres

Sorry, but that's reserved for members of the immediate family.
Beklager, men den er reservert for den nærmeste familie.
This is reserved especially for you.
Dette er reservert spesielt for deg.
I have reserved two tickets to palma in majorca.
Jeg har bestilt to billetter til palma på mallorca.
I reserved room 8.
Jeg reserverte rom åtte.

That is reserved, mister.
Det er reservert, monsieur.
Most of your paintings are already reserved by important collectors.
De fleste bildene er allerede bestilt av viktige samlere.
Now it's reserved for just you and me.
Nå er det reservert for bare deg og meg.
There are no reserved seats in this section.
Det er ingen reserverte plasser i dette feltet.
I should have a malibu reserved.
Jeg har reservert en malibu.

I reserved our favourite room.
Jeg reserverte favorittrommet vårt.
This is reserved for grown-ups.
Denne er reservert for voksne.
We reserved this church six months ago.
Vi reserverte denne kirken for 6 mnd.
And sunday nights have always been reserved for his mother.
Søndagskvelder har alltid vært reservert for moren hans.
Ma'am, these seats are reserved.
Disse plassene er reserverte.
But she's reserved two for tomorrow.
Men hun har reservert to til i morgen.
As family you have reserved seats, i will show you.
Som familie har dere reserverte plasser.
Anywhere above level three, those are reserved.
De over tredje etasje er reserverte.
But her fridays were now reserved for a meeting.
Men fredagene var nå reservert til et møte.
Tammy, this table is reserved.
Bordet er reservert, tammy.
Sabina is reserved, shy.
Sabina er reservert, sjenert.
No, he's very reserved.
Nei, han er veldig reservert.
Hey, mister, we have this field reserved.
Øy, mister, vi har reservert denne banen.
And now all my love is reserved for you.
Og nå er all kjærligheten min reservert for deg.
I'm just not as shy and reserved as you, sir.
Jeg er bare ikke så sky og reservert som deg, sir.
Those are reserved.
De der er reservert.
That personal space is reserved.
Den personlige plassen er reservert.
She was always a little reserved in the sack.
Hun har alltid vært litt reservert i senga.
Tell her i reserved the plaza for the second weekend in june.
Si at jeg har reservert plaza til annen helg i juni.
I reserved our table at starbucks.
Jeg har reservert bordet vårt.
Yes, he reserved the tickets, but you have to pay for them.
Ja, han har reservert billettene, men dere må betale for dem.

Resultater: 72, Tid: 0.0478

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer