ROUTINELY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av routinely i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 154, Tid: 0.079

Eksempler på bruk av Routinely i en setning og oversettelsene deres

Physicians should routinely monitor the skin and bones of patients receiving cysteamine.
Leger bør rutinemessig overvåke hud og bein hos pasienter som får cysteamin.
These methods should also be applied routinely during myocet treatment.
Disse metodene skal også brukes rutinemessig i løpet av behandlingen med myocet.
Physicians should routinely monitor the skin and bones of patients receiving cysteamine.
Leger bør rutinemessig overvåke hud og bein hos pasienter som får cysteamin.
Your doctor will routinely monitor your blood counts and liver function.
Legen vil rutinemessig overvåke dine blodverdier og leverfunksjon.

These methods should also be applied routinely during myocet treatment.
Disse metodene skal også brukes rutinemessig i løpet av behandlingen med myocet.
Your doctor will routinely monitor your blood counts and liver function.
Legen vil rutinemessig overvåke dine blodverdier og leverfunksjon.
CO2 absorbents should be replaced routinely regardless of the state of the colour indicator.
CO2 absorbenter skal skiftes ut rutinemessig uavhengig av fargeindikatoren.
CPK levels have not been routinely measured in other populations.
Nivåene av CK har ikke blitt rutinemessig målt i andre pasientgrupper.
It is recommended that all patients receiving caelyx routinely undergo frequent ECG monitoring.
Det anbefales at alle pasienter som får caelyx rutinemessig gjennomgår hyppige ekg-undersøkelser.

CO2 absorbents should be replaced routinely regardless of the state of the colour indicator.
CO2 absorbenter skal skiftes ut rutinemessig uavhengig av fargeindikatoren.
CPK levels have not been routinely measured in other populations.
Nivåene av CK har ikke blitt rutinemessig målt i andre pasientgrupper.
Side effects observed with flu vaccines given routinely every year.
Bivirkninger observert for influensavaksiner som gis rutinemessig hvert år.
Side effects observed with flu vaccines given routinely every year.
Bivirkninger som er observert med influensavaksiner som gis rutinemessig hvert år.
It is recommended that all patients receiving caelyx routinely undergo frequent ECG monitoring.
Det anbefales at alle pasienter som får caelyx rutinemessig gjennomgår hyppige ekg-undersøkelser.
Side effects observed with flu vaccines given routinely every year.
Bivirkninger observert for influensavaksiner som gis rutinemessig hvert år.
Side effects observed with flu vaccines given routinely every year.
Bivirkninger som er observert med influensavaksiner som gis rutinemessig hvert år.
He routinely used civilians as human shields.
Han brukte ofte sivile som menneskeskjold.
I routinely carry a firearm in the course of my manifold duties.
Jeg bærer ofte våpen grunnet mine mange plikter.
She who routinely betrayed my family.
Hun som jevnlig svek familien min.
Therefore, dose adjustments based uniquely on age criteria are not routinely recommended.
En rutinemessig dosejustering kun basert på alder anbefales derfor ikke.
Therefore, dose adjustments based uniquely on age criteria are not routinely recommended.
En rutinemessig dosejustering kun basert på alder anbefales derfor ikke.
These methods must be applied routinely before the initiation of caelyx therapy and repeated periodically during treatment.
Disse metodene må anvendes rutinemessig før initiering av caelyx behandlingen og repeteres jevnlig under behandling.
These methods must be applied routinely before the initiation of caelyx therapy and repeated periodically during treatment.
Disse metodene må anvendes rutinemessig før initiering av caelyx behandlingen og repeteres jevnlig under behandling.
Pre-medication for the prevention of nausea and vomiting is not routinely recommended but may be administered if required.
Premedisinering til forebygging av kvalme og oppkast er ikke rutinemessig anbefalt, men kan gis ved behov.
Pre-medication for the prevention of nausea and vomiting is not routinely recommended but may be administered if required.
Premedisinering til forebygging av kvalme og oppkast er ikke rutinemessig anbefalt, men kan gis ved behov.
We have gone from two guys on horseback to fighter jets that routinely break the sound barrier.
Vi har gått fra to karer på hesterygg til jagerpiloter som jevnlig bryter lydmuren.
Subjects enrolled in the program will have urinary glycosaminoglycan and samples for total antibodies routinely collected as specified in the schedule of activities.
Forsøkspersoner som er med i programmet, må ta urinprøve for glykosaminglykan og prøver for totale antistoffer tatt regelmessig som angitt i aktivitetsplanen.
Subjects enrolled in the program will have urinary glycosaminoglycan and samples for total antibodies routinely collected as specified in the schedule of activities.
Forsøkspersoner som er med i programmet, må ta urinprøve for glykosaminglykan og prøver for totale antistoffer tatt regelmessig som angitt i aktivitetsplanen.

Resultater: 154, Tid: 0.079

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer