SAYING GOODBYE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av saying goodbye i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 84, Tid: 0.0945

Eksempler på bruk av Saying Goodbye i en setning og oversettelsene deres

Leaving without saying goodbye to dad.
Å dra uten å ta farvel med far.
We're saying goodbye to her tomorrow.
Vi skal si farvel i kirken i morgen.
Without saying goodbye?
Uten å ta farvel?
It's like saying goodbye to an old friend.
Som å si farvel til en gammel venn.

Papa, you left without saying goodbye.
Du gikk uten å si adjø. prøver du å gjemme deg?
Not as impossible as saying goodbye to you, my friends.
Ikke så umulig som å ta farvel med dere, venner.
You were gonna leave without saying goodbye?
Skulle du dra uten å si ha det?
I'm just saying goodbye to my five new friends here.
Jeg skal bare si adjø til mine fem nye venner.
Leaving without saying goodbye?
Drar du uten å si farvel?

I can't leave without saying goodbye to my son and to you.
Trodde du jeg ville dra uten å ta farvel med min sønn?
You left without saying goodbye.
Du dro uten å si ha det.
Hey, thought you could leave without saying goodbye?
Trodde du du kunne la være å si adjø?
Why did aunt barbara leave without saying goodbye?
Hvorfor dro barbara uten å ta farvel?
This is about saying goodbye.
Dette handler om å si farvel.
Saying goodbye to old ghosts, you know.
Jeg sier hadet til gamle spøkelser.
You left without saying goodbye.
De forsvant uten å si farvel.
Just saying goodbye to my family.
Jeg tar farvel med familien.
Better not leave town without saying goodbye.
Ikke dra uten å si ha det.
I left without saying goodbye.
Jeg gikk uten å si adjø.
And i can't leave without saying goodbye to my family.
Kan ikke dra uten å ta farvel med familien.
Just my way of saying goodbye to the little fella.
Jeg vil bare ta farvel.
She's just saying goodbye to all her friends.
Hun tar farvel med vennene sine.
Hanna doesn't need one more guy in her life leaving without saying goodbye.
Hanna trenger ikke flere som går uten å si farvel.
I can't believe she left without saying goodbye.
Hun dro uten å si ha det.
Apparently it's still saying goodbye to the golden gate bridge.
Den sier farvel til golden gate bridge.
I left without saying goodbye. can you ever forgive me?
Jeg dro uten å si adjø.
I can't believe we're already saying goodbye.
Jeg kan ikke tro at vi allerede tar farvel.
You're gonna leave without saying goodbye?
Tenkte du ikke å si adjø?
Not everything. i... thought she left without saying goodbye.
Jeg trodde hun dro uten å si farvel.
I thought you were going to leave without saying goodbye.
Jeg trodde du kom til å reise uten å si ha det.

Resultater: 84, Tid: 0.0945

SYNONYMER

"Saying goodbye" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer