SAYS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "says" i Norsk bokmål

Resultater: 11556, Tid: 0.2901


Eksempler på bruk av "Says" i en setning og oversettelsene deres

Jimmy says you can sell.
Jimmy sier du kan selge.
It says three here.
Det står tre her.
Alexander kirk says he's my father.
Alexander kirk sier at han er faren min.
He says he's the warden of this mess.
Han påstår at han er tilsynsmann her.
It says ronald swanson.
Det står ronald swanson.
Sally says it's a miracle.
Sally sier at det er et mirakel.
And the priest says, you know,"How's that?
Presten svarer:"Du lever jo.
It says in the newspaper today that he is dead.
Det står i avisen i dag at han er død.
Winnetou says two white men.
Winnetou sier to hvite menn.
For a guy who says he has no feelings, you sure are sweet.
For en som påstår at han ikke har følelser er du utrolig søt.
It says"Take one." Can't you read?
Det står"ta en." kan du ikke lese?
He says you have a tremendous amount of it here.
Han påstår at du har enorme mengder.
Well, henry says it's a statement piece.
Vel, henry mener det utrykker et budskap.
He says,"God never showed up.
Han svarer:"Gud kom aldri.".
Maggie says you have a daughter.
Maggie sier du har ei datter.
Louisa says he's your son.
Louisa sier han er din sønn.
She says she doesn't know.
Hun sa hun ikke vet.
So says the lawyer, and so says I.
Det mener advokaten, og det mener jeg.
It says here smurfs are mythical creatures from belgium,
Det står her at smurfer er mytiske skapninger fra belgia,
She says,"So what?
Hun svarer:"Hva så?
He says i have broken through a long and entire front!
Han påstår at jeg har brutt gjennom fronten!
But vilhelmine hansen says she saw you there at 4.
Men wilhelmine hansen mener hun så deg der 16.
Dreier says they knew that simon was here from monday.
Dreier påstår at de visste at simon bruun var i landet.
He says you should talk to me.
Han sa du burde snakke med meg.
Nothing she says will make you feel better about that.
Hun kan ikke si noe som gjør det bedre.
Toshiaki says you have an invisible fish.
Toshiaki sier du har en usynlig fisk.
It says here you're a chicago lawyer.
Det står her at du er en chicago advokat.
And the captain says,"Quick, bring me my red shirt,
Da svarer kapteinen:"Fort, hent den røde skjorta mi.".
He says that's why he wants it.
Han har sagt det han ønsker.
Your dad says eat something.
Din far sa du skulle spise noe.

Resultater: 11556, Tid: 0.2901

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Says" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer