SCHOLARSHIP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av scholarship i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 98, Tid: 0.0727

Eksempler på bruk av Scholarship i en setning og oversettelsene deres

My own scholarship to georgetown.
Mitt eget stipend til georgetown.
She's on scholarship, so she has to play, right?
Hun er på stipend, så hun må spille, ikke sant?
It's the first scholarship the moose lodge has given out.
Det er det første stipendet elglosjen noengang har utdelt.
Scholarship is miss louisiana, erika Schwarz!
Stipend er miss louisiana, erika schwarz.

Robards scholarship is mine.
Robards stipendet er mitt.
You're on scholarship from oregon... at baird.
Du er på stipend fra oregon ved baird.
HANNA: that scholarship i got from the carissimi Group?
Det stipendet jeg fikk fra Carissimi-gruppen?
Okay, okay, look, i can't lose my scholarship.
Jeg kan ikke miste stipendet mitt.
Huh? You're going to mit on scholarship.
Du har fått stipend til MIT.

Came in second for a westinghouse scholarship and runs marathons.
Andreplass for et Westinghouse- stipend, løper maraton.-Hva hadde du?
Ray knew he was going to lose his scholarship.
Ray lå an til å miste stipendet sitt.
They took away my scholarship.
De tok fra meg stipendet.
I'm here on a fulbright scholarship, studying english lit.
Jeg har stipend og studerer engelsk litteratur.
But you attended penn on an academic scholarship.
Du fikk stipend til university of pennsylvania.
I flunked two classes and... they took my scholarship away.
Jeg strøk i to fag, så de tok fra meg stipendet.
We would like to give you a full scholarship.
Vi vil gi deg fullt stipend.
Well, i wanted you to know in person that you would be receiving that scholarship.
Jeg ville fortelle deg personlig at du vil motta stipendet.
It's a small scholarship.
Det er et lite stipend.
I'm not here about your scholarship fund.
Jeg kom ikke på grunn av stipendet ditt.
This school doesn't offer scholarship for figure skating.
Denne skolen tilbyr ikke stipend for kunstløp.
The board will consider that when deciding whether to renew your scholarship.
Styret vil ta hensyn til det når de vurderer å fornye stipendet ditt.
If you keep fuckin' around, you will lose your yale scholarship.
Hvis du fortsetter å kødde, så mister du stipendet fra yale.
I just talked to pete thornton about arranging a government scholarship.
Jeg skal snakke med pete thornton om å fikse et statlig stipend.
You could lose your scholarship.
Du risikerer stipendet ditt.
But no scholarship.
Men ikke noe stipend.
All-state in baseball, scholarship to duke.
Blant statens beste i baseball, stipend til duke.
Miss d said that there's only one scholarship.
Miss d sa at det bare var ett stipend.
Kelsi nielsen, the juilliard school scholarship recipient.
Kelsi nielsen, mottaker av juilliard-skolens stipend.
Anyway, listen, i wanna offer you a new scholarship.
Jeg vil tilby deg et nytt stipend.
Full scholarship.
Et fullt stipend.

Resultater: 98, Tid: 0.0727

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer