SEE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av See you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3789, Tid: 0.1716

See you
ses (97) se deg (811) vi ses (461) treffe deg (141) så deg (96) møte deg (27) imot deg (18) besøke deg (9) følge deg (10) snakkes (9) anser deg (8)

Eksempler på bruk av See you i en setning og oversettelsene deres

Ses

( see you , meet , catch you )
See you in the car.
Ses i bilen.
See you in the tunnels, Ben.
Ses i tunnelene, Ben.

Se deg

I can see you because I can see Sam.
Jeg kan se deg fordi jeg kan se Sam.
I can not see you, Jane.
Jeg kan ikke se deg, Jane.

Vi ses

See you tonight.- All right.
Vi ses i kveld.
See you back here in about five minutes, okay?
Vi ses her om fem minutter, ok?

Treffe deg

Jey-Jey wanna see you in the room.
Jey-Jey vil treffe deg i Rommet.
I can not see you any more.
Jeg kan ikke treffe deg mer.

Så deg

She see you.
Hun så deg.
She did not see you, Bob.
Hun så deg ikke, Bob.

Møte deg

If I will see you in Valhalla.
Om jeg vil møte deg i Valhall.
Can we see you in town later?
Kan vi møte deg i byen senere?

Imot deg

The governor will see you now, Mr.
Guvernøren tar imot deg nå, Mr.
The district attorney will see you now.
Statsadvokaten tar imot deg nå.
Andre setningseksempler
Let him see you.
La ham se deg.
See you boys at the office on Monday.
Vi ses på kontoret på mandag, gutter.
Let him see you, Arthur.
La ham se deg, Arthur.
See you guys again... soon.
Vi ses snart igjen.
I can not see you anymore, Dad.
Jeg kan ikke treffe deg mer, far.
I will never see you again.
Jeg vil aldri se deg igjen.
I did not see you, sir.
Jeg så deg ikke.
Okay, see you in a couple of hours.
Vi ses om et par timer.
See you, Andrew.
Se deg, Andrew.
Course I wanna see you again.
Selvsagt vil jeg treffe deg igjen.
They could not see you because you were naked, dumbass.
De deg ikke fordi du var naken, fjols.
And see you.
Og se deg.
See you at 13,000 feet, okay?
Vi ses på 13 000 fot?
See you on the other side.
Ses på den andre siden.
He will not see you again.
Han vil ikke treffe deg igjen.
I can see you, Kirk.
Jeg kan se deg, Kirk.

Resultater: 3789, Tid: 0.1716

Ord for ord oversettelse


see
- se treffe skjønner forstår
you
- dere –Dere – Dere

S Synonymer for "see you"


meeting you
saw you
follow you
against you
walk you
watch you
escort you
take you
you look
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer