SEE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "see you" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2763, Tid: 0.2177

se deg vi ses treffe deg så deg ses ser dere møte deg imot deg besøke deg følge deg snakkes anser deg

Eksempler på See You i en setning

I can see you because i can see sam.
Jeg kan se deg fordi jeg kan se sam.
See you tonight.- all right.
Vi ses i kveld.
I can't see you, jane.
Jeg kan ikke se deg, jane.
See you back here in about five minutes, okay?
Vi ses her om fem minutter, ok?
Jey-jey wanna see you in the room.
Jey-jey vil treffe deg i rommet.
Let him see you.
La ham se deg.
She see you.
Hun så deg.
See you boys at the office on monday.
Vi ses på kontoret på mandag, gutter.
I can't see you any more.
Jeg kan ikke treffe deg mer.
Let him see you, arthur.
La ham se deg, arthur.
I can't see you anymore, dad.
Jeg kan ikke treffe deg mer, far.
See you guys again... soon.
Vi ses snart igjen.
I will never see you again.
Jeg vil aldri se deg igjen.
See you in the car.
Ses i bilen.
She didn't see you, bob.
Hun så deg ikke, bob.
See you in the tunnels, ben.
Ses i tunnelene, ben.
I didn't see you, sir.
Jeg så deg ikke.
Okay, see you in a couple of hours.
Vi ses om et par timer.
See you, andrew.
Se deg, andrew.
Course i wanna see you again.
Selvsagt vil jeg treffe deg igjen.
See you in a bit.
Ser dere om litt.
See you tomorrow on the beach.
Ser dere på stranden i morgen.
If i will see you in valhalla.
Om jeg vil møte deg i valhall.
See you on the other side.
Ses på den andre siden.
And see you.
Og se deg.
They couldn't see you because you were naked, dumbass.
De så deg ikke fordi du var naken, fjols.
He won't see you again.
Han vil ikke treffe deg igjen.
See you at 13,000 feet, okay?
Vi ses på 13 000 fot.
See you back at the farm, girls!
Ser dere på gården, jenter.
See you tomorrow, boss.
Ses i morgen, sjef.

Resultater: 2763, Tid: 0.2177

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "see you"


will see you guys
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


see you
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer