SERIOUS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av serious i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5476, Tid: 0.0755

Eksempler på bruk av Serious i en setning og oversettelsene deres

Infections could be serious and life-threatening.
Infeksjoner kan være alvorlige og livstruende.
I am being serious here, oliver.
Jeg er seriøs her, oliver.
Ipilimumab is associated with serious immune-related neurological reactions.
Ipilimumab er forbundet med alvorlige immunrelaterte nevrologiske reaksjoner.
I am serious, hank.
Jeg er seriøs, hank.

I am serious, ramón.
Jeg mener det, ramón.
Risk of serious infections, including salmonella, tuberculosis, and other mycobacterial infections;
Risiko for alvorlige infeksjoner, inkludert salmonella, tuberkulose og andre mykobakterielle infeksjoner.
It 's serious between you two, huh?
Er det alvor mellom dere?
Stelara can cause serious side effects, including allergic reactions and infections.
Stelara kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert allergiske reaksjoner og infeksjoner.
But i am serious, christopher.
Men jeg mener det. vær forsiktig.
I have never been more serious in my life.
Jeg har ikke vært mer seriøs i hele mitt liv.
I think he 's serious this time.
Jeg tror han mener det denne gangen.
I am serious, A.J. i can get that for you.
Jeg er seriøs, A.J. jeg kan få det for deg.
This is serious, frank.
Dette er alvor, frank.
I am being serious, mr. clarke.
Jeg er alvorlig, mr. clarke.
Infections could be serious and life-threatening.
Infeksjoner kan være alvorlige og livstruende.
It is very serious, don cimino.
Det er veldig alvorlig, don cimino.
Marshall, i am serious.
Jeg mener det, marshall.
Look, kurt. this is serious.
Dette er alvor, kurt.
How serious can you be about an anonymous blog?
Hvor seriøst kan det være med en anonym blogg?
I am being serious, she is, she 's an actual troll.
Jeg er seriøs, hun er ett troll.
Ipilimumab is associated with serious immune-related neurological reactions.
Ipilimumab er forbundet med alvorlige immunrelaterte nevrologiske reaksjoner.
This is serious and i am alone.
Dette er alvorlig, og jeg er alene.
I thought you were serious when you said we were partners.
Jeg trodde du var seriøs- da du sa at vi var partnere.
Hey, frank, serious question.
Frank, seriøst spørsmål.
When was your last serious relationship, like, here?
Når var ditt siste seriøse forhold, her?
This is serious now, veum.
Det er alvor nå, veum.
No, i am serious, nora.
Nei, jeg mener det, nora.
The risk of serious infections, sepsis, tuberculosis and other opportunistic infections.
Risikoen for alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infeksjoner.
It was not serious with the others.
Det var ikke alvor med de andre.
How serious was this thing between you and joaquin?
Hvor seriøst var det mellom deg og joaquin?

Resultater: 5476, Tid: 0.0755

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer