SET HIM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av set him i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 94, Tid: 0.0642

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Set Him i en setning og oversettelsene deres

Doc surran said this will probably set him back another month.
Surran sier det antakelig satte ham tilbake en måned.
I set him up with that slippery accountant in the first place.
Det var jeg som satte ham i kontakt med den sleipe revisoren.
Set him down here, guys.
Legg ham ned.
Set him down easy.
Legg ham forsiktig ned.
You set him down half-naked in a strange, despairing city?
Du satte ham ned halvnaken i en fremmed, fortvilet by?
You set him free!
Du slapp ham løs.
Drive him slow and set him down real easy, partner.
Kjør ham pent og rolig hjem og sett ham forsiktig fra deg, kamerat.
Varys set him free.
Varys satte ham fri.
Set him down, set him down!
Legg ham ned, legg ham ned!
That he may set him with princes, even with the princes of his people.
For å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,
Set him down.
Legg ham ned.
I set him free.
Jeg satte ham fri.
You set him free and he's gonna be grateful.
Du satte ham fri, og han er takknemlig.
Set him over here.
Legg ham her.
That he may set him with princes, even with the princes of his people.
For å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,
You set him up.
Du setter ham opp.
He said you set him free.
Han sa at du satte ham fri.
You sure set him straight.
Du fikk satt ham på plass.
Because your gonna set him up for me.
Fordi din skal sette ham opp for meg.
Once you set him in motion, he will not stop.
Når du først setter ham i gang, stopper han ikke.
Here, let's set him down.
Vi setter ham ned.
You would say anything to set him free.
Du ville sagt hva som helst for å sette ham fri.
God has played god and set him free.
Gud har lekt gud og satt ham fri.
Set him free.
Sette ham fri.
I fear your conversation about business matters... has set him back somewhat.
Jeg er redd din samtale om forretninger har satt ham noe tilbake.
It's equally important that we set him up planning the event.
Det er like viktig at vi setter han opp med å planlegge hendelsen.
Otherwise, he will think hagrid set him free.
Ellers vil han tro at gygrid har sluppet ham fri.
Set him down.
Sett ham ned.
Set him down soft.
Sett ham rolig ned.
The path that you have set him on can only lead to death.
Stien du har sendt ham ut på, kan bare føre til døden.

Resultater: 94, Tid: 0.0642

SE OGSÅ

"Set him" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer