SEVEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Seven i Norsk bokmål

Resultater: 4764, Tid: 0.0481

Eksempler på bruk av Seven i en setning og oversettelsene deres

Seven days without water!
Syv dager uten vann!
I had my seven minutes in heaven with archie andrews.
Jeg har hatt mine sju minutter i himmelen med archie andrews.
Seven days, shelly.
Syv dager, shelly.
Check out seven palms motel in bakersfield.
Sjekk seven palms motell i bakersfield.
Eight, seven, six, five... four, four, four.
Åtte, syv, seks, fem, fire, fire, fire.
It was seven months between inger and lilly.
Det er sju måneder mellom inger og lilly.
Six, seven, eight years, maybe.
Seks, sju, åtte år, kanskje.
Two double seven and sevens.
To doble seven og sevens.
Seven and two indians.
Syv, og to indianere.
One every seven weeks.
Ett hver sjuende uke.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four.
Ti, ni, åtte, sju, seks, fem, fire.
Once every seven hours, like clockwork.
Hver syvende time, på sekundet.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four.
Ti, ni, åtte, syv seks, fem, fire.
Every seven days, my friends are reminded of a basic human truth.
Hver sjuende dag blir vennene minnet på en grunnleggende sannhet.
So we went to live in seven dials.
Så vi bosatte oss i seven dials for å prøve å finne arbeid.
I said seven years.
Jeg sa syv år.
Every seven years.
Hvert syvende år.
Wanted for horse-thieving down in seven rivers, ai not you?
Ettersøkt for hestetyveri i seven rivers, ikke sant?
It was seven months and two weeks ago.
Det er sju måneder og to uker siden.
Six and seven, like you said.
Sjette og sjuende, som du sa.
Closed ward on seven for readmission evaluation.
Lukket avdeling på sjuende for evaluering.
Uncle seven is going to surgery this afternoon.
Onkel seven opereres i dag.
Eight, seven... six, five... four, three, two-.
Åtte, sju, seks, fem, fire, tre, to.
Going on seven years now, sir.
Går på syvende året nå, sir.
Three years, seven months, six days.
Tre år, syv måneder, seks dager.
Even spock had a date once every seven years.
Til og med spock gikk på date en gang hvert sjuende år.
Nine... eight... seven... six... five... four... two.
Ni... åtte... syv... seks... fem... fire... to.
Moving from seven to one?
gã fra syvende til fã rste?
He had seven daughters.
Han hadde sju døtre.
Maybe weyoun seven is right.
Kanskje weyoun seven er riktig.

Resultater: 4764, Tid: 0.0481

S Synonymer for "seven"


7
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer