SEVEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "seven" i Norsk bokmål

Resultater: 3650, Tid: 0.0968

sju syv sjuende syvende

Eksempler på bruk av "Seven" i en setning og oversettelsene deres

I had my seven minutes in heaven with archie andrews.
Jeg har hatt mine sju minutter i himmelen med archie andrews.
Seven days without water!
Syv dager uten vann.
It was seven months between inger and lilly.
Det er sju måneder mellom inger og lilly.
One every seven weeks.
Ett hver sjuende uke.
Theodore is seven and emily four.
Theodore er sju og emily fire.
Seven days, shelly.
Syv dager, shelly.
The children of arah, seven hundred seventy and five.
Arahs barn, syv hundre og fem og sytti;
Every seven days, my friends are reminded of a basic human truth.
Hver sjuende dag blir vennene minnet på en grunnleggende sannhet.
Once every seven hours, like clockwork.
Hver syvende time, på sekundet.
Is it seven years ago?
Er det sju år siden?
Six and seven, like you said.
Sjette og sjuende, som du sa.
Every seven years.
Hvert syvende år.
July. seven years ago.
Juli, sju år siden.
The children of zaccai, seven hundred and threescore.
Sakkais barn, syv hundre og seksti;
Going on seven years now, sir.
Går på syvende året nå, sir.
It was seven months and two weeks ago.
Det er sju måneder og to uker siden.
Seven and two indians.
Syv, og to indianere.
Closed ward on seven for readmission evaluation.
Lukket avdeling på sjuende for evaluering.
Even spock had a date once every seven years.
Til og med spock gikk på date en gang hvert sjuende år.
Elizabeth cady stanton had seven.
Elizabeth cady stanton hadde sju.
The human skeleton completely regenerates every seven years.".
Menneskeskjelettet fornyer seg fullstendig hvert syvende år.".
Cuba-seven, seven, nine.
Kuba-syv, syv, ni.
Tony bulotti, seven.
Tony bulotti, sju.
How y'all doing? interesting fact: every seven years it's a whole new you.
Tenk at vi fornyes hvert sjuende år!
It was eight o'clock, not seven.
Det var klokken åtte, ikke syv.
Having to renew your driver's license every seven years?
Å fornye førerkortet hvert syvende år?
My wife is seven months pregnant.
Kona mi er i syvende måned.
Seven years between myself and sherlock, one year between sherlock and eurus.
Syv år mellom sherlock og meg, ett år mellom sherlock og eurus.
Round seven.
Sjuende runde.
Seven, six, five, four, three, two, one.
Sju, seks, fem, fire tre, to, en.

Resultater: 3650, Tid: 0.0968

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Seven" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer