SHE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "she" i Norsk bokmål

Resultater: 110876, Tid: 0.7551

hun henne –Hun Hun

Eksempler på She i en setning

Jess, she is not pregnant.
Jess, hun er ikke gravid.
If she were here, everything would be different.
Med henne her ville alt vært annerledes.
She ain't pregnant.
Hun er ikke gravid.
She is not my mother!
Hun er ikke moren min.
Ava: she loves being here with him.
Hun elsker å være her hos ham.
And she gave spider-man the key to the city.
Og henne ga spider-man nøkkelen til byen.
She's more human than espheni.
Hun er mer menneske enn espheni.
She's in the police records in riga.
Hun er registrert som hore i riga.
So is she carrie or ana to you?
Kaller du henne carrie eller Ana?
Sawyer, she is.
Sawyer, hun er.
She's still my sister, maggie.
Hun er søsteren min, meg.
She wasn't pregnant?
Var hun ikke gravid?
She got blind.
Hun ble blind. Blind?
We have not seen lygia since she was taken from us.
Vi har ikke sett lygia siden de tok henne fra oss.
Was she corpulent?
Var hun korpulent?
She is coming soon, melli.
Hun kommer snart, melli.
This can't be she.
Dette kan ikke være henne.
She won't talk to you.
Hun vil ikke snakke med deg.
You're lighter than she is.
Du er lettere enn henne.
She's your own flesh and blood.
Hun er ditt eget kjøtt og blod.
She ain't adopted.
Hun er ikke adoptert.
She saw nothing.
Hun så ingenting.
She was my daughter.
Hun var min datter.
Oh, she's a beauty.
Hun er en skjønnhet.
She wanted nicodemus acquitted.
Hun ville ha nicodemus frikjent.
It is she.
Det er henne.
She must die, but not in that way.
Hun skal dø, men ikke på den måten.
I will go before she does.
Jeg går før henne.
Did she say"Teddy Pendergrass"?
Sa hun"Teddy Pendergrass"?
She wasn't your sister.
Hun var ikke søsteren din!

Resultater: 110876, Tid: 0.7551

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer