SHE PÅ NORSK BOKMÅL

Eksempler på bruk av She i en setning og oversettelsene deres

Ja

She 's my mum.
Ja, det er møra mi.
She 's running a little sloppy.
Ja, den gikk litt dårlig.

Har

It 's my daughter, she 's been shot.
Min datter har blitt skutt.
Where is she? what 's she done?
Hva har hun gjort?

Hun hadde

I do not think she could.
Jeg tror ikke hun hadde kunnet.
Nina said she escaped.
Nina sa at hun hadde rømt.

Athun

But one day... they said she got killed... and come back to haunt the school.
Så sa man athun hadde blittmyrdet og hjemsøkte skolen.
Your mother said she found a good child psychologist.
Moren din sa athun hadde funnet en god barnepsykolog.

Hun har

It 's amazing what she slept through.
Det er utrolig hva hun har sovet gjennom.
Was it something she ate?
Er det noe hun har spist?
Andre setningseksempler
She plays with this?
Leker datteren din med den?
She threaten you or anything?
Har hun truet deg eller noe?
I think the only thing she wants to see is you.
Jeg tror at det eneste som moren din vil se, er deg.
She thinks i have got feelings for you.
Gwen tror at jeg har følelser for deg.
I was someone she could talk to.
Jeg var en hun kunne snakke med.
She gets paid on friday.
Ella får lønning på fredag.
And she held the ground beef like it was a frozen cowflop!
Så hold thun deigen i hendene som om detvar en frossen kuruke!
Only thing, i do not know if she 's wearing it tonight.
Jeg vet ikke om hum bruker den i kveld.
The truth was, she found another guy when i was in korea.
Sannheten var at hun hadde funnet en annen mens jeg var i korea.
She told us.
Holly fortalte det.
Sure you do not know where she is?
Vet du ikke hvor mamma er?- nei?
She likes to be in at the kill.
Mary vil være med og ta byttet.
She 's discovered politics, which of course makes papa see red.
Sybil har oppdaget politikken... noe som får pappa til å se rødt.
Anyone she was close to?
Noen hun hadde et nært forhold til?
After dinner, she insisted we go home.
Etter middagen insisterte linda på at vi dro hjem.
Clark, she loves you.
Clark, hun elsker deg.
Did she tell you? did she?- what?
Har hun fortalt deg det?
Is not she worth that much to you in flesh and blood?
Er ikke hennes kjøtt og blod verd like mye?
She does not believe that he 's asleep.
Jenta tror ikke på at han sover.
Then why did she object to you?
Hva hadde hun imot deg?

Resultater: 30, Tid: 0.0253

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer