SHE WAS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "she was" i Norsk bokmål

Resultater: 7687, Tid: 0.2331

hun var hun ble hun skulle hun hadde hun sto hun lå hun gikk hun har vært hun er hun har hun vært hun blev hun stod hun hadde vært henne var hun blir

Eksempler på She Was i en setning

You said she was a brunette.
Du sa hun var brunette.
She was killed. in boston.
Hun ble drept i boston.
She was spanish.
Hun var spansk.
Who was driving the vehicle she was found in?
Hvem kjørte bilen hun ble funnet i?
Did she say she was checking out or going home? not to me.
Sa hun at hun skulle sjekke ut eller dra hjem?
I thought she was my new life, my destiny.
Jeg trodde at hun var mitt nye liv, min skjebne.
What if she was murdered less than three years ago?
Hva om hun ble drept for mindre enn tre år siden?
She said she was out torching suvs.
Hun sa hun skulle sette fyr på suv-er.
And she was right.
Og hun hadde rett.
Theresa, she was my nanny.
Theresa, hun var barnepiken min.
She was talking.
Hun sto for snakkingen.
I was hoping it would last till she was 14 or 15.
Hadde håpet hun skulle være det til hun ble 14 eller 15, eller... 50.
Maybe she was better off without me.
Kanskje hun hadde det bedre uten meg.
You told me she was returning to casterly rock.
Du sa hun skulle tilbake til casterly klippe.
She was my niece.
Hun var niesen min.
Is she?'Cause the last time, i thought she was more in the middle.
Jeg trodde at hun sto i midten.
Yes, she was in the back.
Ja, hun lå i lasterommet.
She was in an accident six months ago.
Hun hadde en ulykke for et halvt år siden.
I forgot she was coming.
Jeg glemte hun skulle komme.
No, she was sent to us.
Nei, hun ble sendt til oss.
She was hungry.
Hun var sulten.
Did she tell you that she was coming directly back to camp?
Sa hun at hun skulle dra rett til leiren?
She was in so much pain.
Hun hadde så store smerter.
Ali didn't die, she was murdered.
Ali døde ikke, hun ble drept.
She was a big girl, sir.
Hun var en stor jente, sir.
Maybe she was doing her.
Kanskje hun lå med henne.
Her mother died when she was in college... cancer.
Moren døde mens hun gikk på college.
Because she was close to me.
Fordi hun sto meg nær.
She was hiding lots of money from my father.
Hun hadde penger fra modelltiden som hun skjulte for far.
She was sent to an island called pandataria.
Hun ble sendt til øya pandataria.

Resultater: 7687, Tid: 0.2331

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


she was
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer