SHE WILL GET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av she will get i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 63, Tid: 0.1632

Eksempler på bruk av She Will Get i en setning og oversettelsene deres

It's not fair!- she will get a stomach ache.
Hun får vondt i magen!
But she will get over it.
Men hun kommer over det.
I don't know if she will get it.
Vet ikke om hun får den.
She will get through it.
Tara er tøff, hun kommer over det.

And she will get.
Og hun får.
Oh, she will get well.
Hun blir frisk.
She will get the best medical care available.
Hun vil få veldig god pleie.
She will get in my way.
Hun blir i veien.
She will get well. no doubt about that.
Men, hun kommer til å bli bra igjen.

You must promise me that she will get the letter.
Lov meg at hun får brevet.
She will get your droid home.
Hun skal få roboten din hjem.
She will get what the Hawk's niece deserves.
Hun får det haukens niese fortjener.
But, hey, she will get over it, right?
Men hun kommer vel over det?
Maybe she will get with me.
Kanskje hun blir sammen med meg.
No, she will get better.
Nei, hun vil få det bedre.
She will get what's coming to her.
Hun skal få som fortjent.
She will get fat.
Hun blir feit.
She will get that at a care centre?
Hun vil få det på et omsorgssenter?
She will get her wish.
Hun får det som hun vil.
She will get over it.
Hun kommer nok over det.
She will get us all killed!
Hun vil få oss alle drept!
She will get all the help she needs.
Hun får den hjelp hun trenger.
I think she will get off on it.
Jeg tror hun kommer til å like det.
I'm sure she will get better soon.
Jeg er sikker på at hun blir bedre snart.
She will get over it.
Hun kommer over det, mr carson.
She will get caught.
Hun blir tatt.
She will get some inferior field.
Hun vil få et likegyldig ansvarsområde.
She will get a husband, a son, baby, boyfriend.
Hun får en mann, en sønn, baby, kjæreste.
She will get a third of the money.
Hun får en tredjedel av penga.
She will get over it.
Hun kommer over det.

Resultater: 63, Tid: 0.1632

SE OGSÅ

"She will get" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer