SHOULD BE TAKEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av should be taken i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 503, Tid: 0.2246

Engelsk-norsk ordbok
bør tas skal tas må tas bør utvises bør iverksettes bør inntas bør brukes skal utvises må utvises skal inntas bør svelges utvises bør vises

Eksempler på bruk av Should Be Taken i en setning og oversettelsene deres

Imnovid should be taken at the same time each day.
Imnovid bør tas på samme tid hver dag.
Aptivus capsules should be taken with food.
Aptivus kapsler skal tas sammen med mat.

It should be taken with food.
Det bør tas sammen med mat.
Kalydeco should be taken with fat-containing food.
Kalydeco bør tas sammen med fettholdig mat.
It should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
Det må tas hensyn til hos pasienter på saltfattig diett.
Aptivus capsules should be taken with food.
Aptivus kapsler skal tas sammen med mat.
Rapamune should be taken consistently, either with or without food.
Rapamune bør tas konsekvent enten med eller uten mat.
Norvir tablets should be taken with food.
Norvir tabletter skal tas sammen med mat.
It should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
Det må tas hensyn til hos pasienter på saltfattig diett.
Care should be taken to avoid contact with eyes and mucous membranes.
Forsiktighet bør utvises for å unngå kontakt med øyne og slimhinner.
Tasmar should be taken with 1 glass of water.
Tasmar bør tas sammen med 1 glass vann.
Care should be taken to avoid contact with eyes and mucous membranes.
Forsiktighet bør utvises for å unngå kontakt med øyne og slimhinner.
These medicinal products should be taken in a standardised way in relation to lixisenatide.
Disse legemidlene må tas på en standardisert måte i forhold til lixisenatid.
Appropriate measures should be taken to re-hydrate patients.
Passende tiltak bør iverksettes for å rehydrere pasienter.
One tablet should be taken once daily.
En tablett skal tas én gang daglig.
Particular care should be taken with regard to the accuracy of dosing.
Spesiell forsiktighet bør utvises med hensyn til nøyaktig dosering.
Pradaxa and these medicines should be taken at the same time.
Pradaxa og disse legemidlene skal tas på samme tidspunkt.
Appropriate measures should be taken to re-hydrate patients.
Passende tiltak bør iverksettes for å rehydrere pasienter.
After preparation, the suspension should be taken immediately.
Suspensjonen bør inntas umiddelbart etter tilberedning.
Imnovid should be taken at the same time each day.
Imnovid bør tas på samme tid hver dag.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
Dette må tas i betraktning av pasienter på en kontrollert natriumdiett.
Symptomatic and general supportive measures should be taken in case of overdose.
Symptomatiske og generelle støttende tiltak bør iverksettes ved tilfelle av overdosering.
Norvir tablets should be taken with food.
Norvir tabletter skal tas sammen med mat.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
Dette må tas i betraktning hos pasienter som står på en natriumkontrollert diett.
The capsule should be taken at least 30 minutes before a meal.
Kapselen bør tas minst 30 minutter før et måltid.
Particular care should be taken with the following medicines:.
Særlig forsiktighet bør utvises med følgende legemidler:.
Novonorm should be taken with caution.
Novonorm bør brukes med forsiktighet.
Food should be taken before you are given vistide.
Mat bør inntas før du gis vistide.
Prandin should be taken with caution.
Prandin bør brukes med forsiktighet.
This should be taken into consideration if you are on a controlled sodium diet.
Dette må tas hensyn til dersom du er på en kontrollert natriumdiett.

Resultater: 503, Tid: 0.2246

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Should be taken" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer