SISTER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "sister" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8625, Tid: 0.1466

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
søster søstra sosteren søsteren søstera søstre

Eksempler på bruk av "Sister" i en setning og oversettelsene deres

My sister died.
Min søster døde.
Has your sister served in the military? no.
Har søstra di vært i militæret?
I'm sister katherine.
Jeg er søster katherine.
Your sister had to go and break her arm doing something ridiculous, no doubt.
Selvfølgelig skulle søstra di brekke armen mens hun gjorde noe sinnsykt.
But sister Agatha--.
Men søster agatha.
It's from my sister.
Fra sosteren min.
He killed my sister.
Han drepte søsteren min.
Just put your sister on the phone.
Bare hent søstra di.
That's my sister.
Hun er sosteren min.
She's my sister, my daughter, my sister.
Hun er min søster, min datter.
Carlos, i want to see my sister and my niece in person.
Jeg vil tre ffe søstra mi og niesen min på ordentlig.
She was my sister.
Hun var søsteren min.
Come on! and your sister, you're gonna turn into a scapegoat?
Og den stakkars sosteren din som du vil gjore til syndebukk.
We kept your sister alive so we could survive.
Vi holdt søstera di i live så vi kunne overleve.
I am sister rebeka.
Jeg er søster rebeka.
And my sister,
Og søsteren min,
And i am her sister.
Vi var søstre, jeg burde fått vite.
Your sister works here?- yeah.
Jobber søstera di her?
And you, sister.
Og deg, søster.
Your sister did.
Det gjorde søstra di.
I will call your sister.
Jeg ringer sosteren din.
No sister will be ashes on the ground!
Ingen søstre vil bli aske på bakken!
I didn't get anything from my sister.
Jeg har ikke fatt noe av sosteren min.
For God's sakes, lynn, I'm your sister.
Jeg er søstra di, Lynn!
Or my sister.
Eller søsteren min.
I'm his sister.
Jeg er søstera hans.
And my sister.
Og min søster.
I--I was dating her sister, and it was getting serious.
Jeg... jeg datet søstra hennes, og det ble seriøst.
I'm your sister.
Jeg er søstera di.
She's my sister and my daughter!
Hun er søsteren min og datteren min!

Resultater: 8625, Tid: 0.1466

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "sister"


brothers
bro
sis
nurses
sibling
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Sister" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer