Oversettelse av "sister" i Norsk

Resultater: 7950, Tid: 0.0991

søster søstra sosteren søsteren søstera søstre

Eksempler på Sister i en setning

My sister, anne.
Min søster, anne.
My sister died.
Min søster døde.
Has your sister served in the military? no.
Har søstra di vært i militæret?
Your sister had to go and break her arm doing something ridiculous, no doubt.
Selvfølgelig skulle søstra di brekke armen mens hun gjorde noe sinnsykt.
Veronica's sister.
Veronica søster.
It's from my sister.
Fra sosteren min.
Lois, your sister just.
Lois, søsteren din bare.
Carlos, i want to see my sister and my niece in person.
Jeg vil tre ffe søstra mi og niesen min på ordentlig.
My sister, wendy.
Min søster, wendy.
That's my sister.
Hun er sosteren min.
Josefa, my sister.
Josefa, min søster.
Especially my sister and danny.
Spesielt søsteren min og danny.
Come on! and your sister, you're gonna turn into a scapegoat?
Og den stakkars sosteren din som du vil gjore til syndebukk.
What does your sister say about me?
Hva sier søstera di om meg?
Your sister did.
Det gjorde søstra di.
I will call your sister.
Jeg ringer sosteren din.
I found my sister living in florida.
Jeg fant søsteren min i florida.
And i am her sister.
Vi var søstre, jeg burde fått vite.
For God's sakes, lynn, I'm your sister.
Jeg er søstra di, Lynn!
Your sister works here?- yeah.
Jobber søstera di her?
Sara, she's... She's my sister.
Sara, hun er min søster.
Or my sister.
Eller søsteren min.
It was your sister, meg.
Det var søstera di, meg.
I didn't get anything from my sister.
Jeg har ikke fatt noe av sosteren min.
Alex, this is my sister, fareeda.
Alex, dette er min søster fareeda.
I--I was dating her sister, and it was getting serious.
Jeg... jeg datet søstra hennes, og det ble seriøst.
My sister.
Mine søstre.
That your sister, meg, committed.
Som søstera di begikk.
Your little sister is growing up very well.
Den lille søstra di vokser veldig bra opp.
Tonje is my sister.
Tonje er søsteren min.

Resultater: 7950, Tid: 0.0991

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Sister" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer