SO QUIET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av so quiet i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 77, Tid: 0.0905

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av So Quiet i en setning og oversettelsene deres

You're being so quiet.
Du er så stille.
The road was ever so quiet and nobody stole our festive wreath this year.
Det var så rolig, og ingen stjal julekransen vår i år.
It's so quiet down here.
Det er så stille her nede.
You're so quiet.
Du er så taus.
Sometimes at night, everything's so quiet but not in my heart.
Iblant er alt så stille om natten, men ikke i mitt hjerte.
It's so quiet over there now.
Det er så rolig der nå.
Why are you so quiet?
Hvorfor er de så taus?
You're so quiet.
Du er så stille.
He's so quiet.
Han er så rolig.
It's so quiet here.
Det er så stille her.
You have been so quiet all night.
Du har vært så stille hele kvelden.
Why he would been so quiet, and monaco answers my question.
Jeg lurte på hvorfor han var så stille, og monaco svarer på spørsmålet.
The house is so quiet.
Huset er så stille.
Now the house is so quiet i can't even sleep.
Nå er huset så stille at jeg ikke engang får sove.
This house is so quiet.
Huset er så stille.
That's why i was so quiet when you drove me to the airport.
Derfor var jeg så stille da du kjørte meg til flyplassen.
It's been so quiet since arthur went off to college.
Det har vært så stille siden arthur dro på college.
But she would be so quiet if she were dead.
Men hun ville vært så stille hvis hun var død.
It's so quiet out here.
Det er så stille her ute.
Peter's so quiet.
Peter er så stille.
The boys, are they always so quiet at the table?
Guttene, er de alltid så stille ved bordet?
All the time i was wonderin' why it was so quiet like.
Hele tiden lurte jeg på hvorfor det var så stille der.
And when we got home things were... so quiet.
Og da vi kom hjem var det... så stille.
It's so quiet.
Så stille det er.
You're so quiet.
Så stille du er.
The city is always so quiet this early.
Byen er alltid stille så tidlig.
Why y'all so quiet?
Hvorfor er dere så tause alle sammen?
You're so quiet.
Det er så stiiie her?
Why so quiet?
I'm being so quiet.

Resultater: 77, Tid: 0.0905

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer