SOME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "some" i Norsk bokmål

Resultater: 20313, Tid: 0.2025

noen litt enkelte ha visse en del nogen en slags har hadde et slags lite hatt

Eksempler på Some i en setning

I have some stuff in my luggage in my room.
Jeg har noen saker i bagasjen min i rommet mitt.
Some weren't men.
Noen var ikke menn.
And some money.
Og litt penger.
I have some questions about michael tandino.
Jeg har noen spørsmål om michael tandino.
I have found some more tea.
Jeg har funnet litt mer te.
I suppose that's more than some can say.
Det er mer enn enkelte andre kan si.
Anders had some allergies, but otherwise he was healthy.
Anders har hatt litt allergi, men ellers var han frisk.
Signifor may affect the way some other medicines work.
Signifor kan påvirke hvordan enkelte andre legemidler virker.
Some birds, a squirrel.
Noen fugler, et ekorn.
I want some more beer.
Jeg vil ha mer øl.
And from some of our own family.
Og fra noen av vår egen familie.
We have some painkillers and antibiotics.
Vi har litt smertestillende og antibiotika.
I want some gin, gin!
Jeg vil ha gin!
Guess there are some things that just can't.
Det er vel visse ting som bare ikke kan.
The effect of some medicines you swallow might be affected by lyxumia.
Effekten av enkelte legemidler som svelges, kan påvirkes av lyxumia.
And some gloves.
Og noen hansker.
It gives some men courage.
Det gir enkelte menn mot.
You wanted some proof, Matt?
Du ville ha bevis, Matt?
I borrowed some money.
Jeg lånte litt penger.
But some things are more important than duty.
Men visse ting er viktigere enn plikten.
I have some resources.
Jeg har en del ressurser.
Some stood up, and gave false testimony against him, saying,
Da stod nogen op og vidnet falsk mot ham og sa:.
Give him some water, sandra.
Gi ham litt vann, sandra.
There's some things a man's gotta have, provo.
Det er visse ting en mann må ha, provo.
What's it like? well, there are some things you should know.
Det er en del ting du bør vite.
My brother, there are some things that you cannot run away from.
Det er enkelte ting man ikke kan rømme fra.
Rahal could have found some of the prototypes 70 years later.
Rahal kan ha funnet noen av prototypene 70 år senere.
I'm gonna need some time alone with the machine.
Jeg må ha tid alene med maskinen.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte.
Glivec may do the same to some other medicines.
Glivec kan ha samme effekt på enkelte andre legemidler.

Resultater: 20313, Tid: 0.2025

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


some

"Some" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer