SOME OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "some of" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2937, Tid: 1.0021

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
noen av noe av en del av nogen av enkelte av noen på visse noen blant litt av

Eksempler på bruk av "Some Of" i en setning og oversettelsene deres

Maybe you have heard some of them?
Kanskje du har hørt noen av de visene?
Maria, these are some of my friends you have not met.
Dette er noen av vennene mine som du ikke har møtt.
I think some of it belongs to him.
Jeg tror noe av det tilhører ham.
Joey, some of the models are here.
Joey, noen av modellene er her.
Some of it... belongs to daisy.
Noe av det... tilhører daisy.
We're just gonna take some of your meat.
Vi skal bare ta litt av kjøttet ditt.
And from some of our own family.
Og fra noen av vår egen familie.
I'm gonna need some of that time you borrowed from me.
Jeg trenger noe av tiden du lånte fra meg.
Which enabled me to film some of my investigation.".
Så jeg kunne filme en del av etterforskningen min.".
Jimmy, give me some of that.
Gi meg litt av det, jimmy.
Some of the stations, and we can't predict which will explode.
Enkelte av stasjonene, og vi kan ikke forutse hvilke vil eksplodere.
With the women and some of the children, they had.
Med kvinnene og noen av barna, hadde de.
Yes, i think i have gotten some of that, too.
Har fått en del av det jeg også.
You, uh--you want some of my pakora?
Vil du ha litt av pakoraen min?
There's some of me in you.
Det er noe av meg i dere.
Jackie, what are some of the things that visitors ask us?
Jackie, hva er noe av det gjestene spør oss om?
Some of the pipz, you see, were poison.
Enkelte av pipz-ene var giftige.
For some of the boys, I'm the closest they get so far.
For en del av de guttene er jeg det nærmeste de kommer en far.
You want some of my tea?
Vil du ha litt av teen min?
He works with some of the knicks.
Han jobber med noen på knicks.
Rahal could have found some of the prototypes 70 years later.
Rahal kan ha funnet noen av prototypene 70 år senere.
You know that some of us needed a shower anyway, right?
Enkelte av oss trengte en dusj uansett, ikke sant?
I will eat some of yours, too.
Jeg skal spise noe av ditt også.
Well, i bet some of them are more interested in other things.
Vedder på at visse interesserer seg mer for andre ting.
So some of it was definitely a dream?
en del av det var en drøm?
Some of the balconies and the roof.
Noen på balkongene og taket.
Won't you see some of the Island?
Vil du se litt av øya?
I'm afraid some of our boys are late.
Jeg er redd noen av guttene er litt sene.
I don't like some of the things i have done to a lot of people.
Jeg misliker visse ting jeg har gjort mot mange.
I'm sorry, i just wanted to take some of the attention off me.
Jeg ville bare ta litt av oppmerksomheten bort fra meg.

Resultater: 2937, Tid: 1.0021

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "some of"


quite
some of the things
there are some
to several
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer