SOMEBODY PÅ NORSK BOKMÅL

Eksempler på bruk av Somebody i en setning og oversettelsene deres

Person

If you want somebody high-profile killed, this is the guy to hire.
Vil du drepe en profilert person, hyrer du ham.
Which is why somebody important thinks i belong here.
Derfor mener en viktig person at jeg hører til her.

Én

Just need somebody to talk to.
Jeg trenger én å snakke med.
Well, surely there must be somebody i can reach out to there.
Det må finnes én som jeg kan snakke med.

Noen

Sean found somebody to take you and the baby out.
Sean fant noen som får deg og babyen ut.
Somebody should bury buford.
Noen bør begrave buford.

Noen har

Do you think somebody did something to her?
Tror du noen har gjort noe mot henne?
But somebody did hurt you, did not they?
Men noen har gjort deg vondt, ikke sant?

Folk

And then i come across somebody like you.
Så møter jeg folk som dem.
Let fredo fetch somebody at the airport!".
La fredo hente folk på flyplassen.".
Andre setningseksempler
Somebody broke in.
Noen hadde brutt seg inn.
Why does not somebody bury him?
Hvorfor kan ingen begravd ham?
You are just somebody 's daughter, are not you?
Du er bare noens datter, ikke sant?
Somebody 's sick up there.
Det er sykdom der oppe.
You bouncing in somebody 's yard, you should let them know about it.
Går du i andres hage, bør du si fra.
There is gotta be somebody, somewhere.
Det må være noen ett eller annet sted.
Next time it 's going to be somebody you will be very proud of.
Neste gang skal det være én du kan være stolt av.
I mean, somebody send you to spy on me?
Jeg mener, har noen sendt deg for å spionere på meg?
Maybe somebody will find it one day, long after we are gone.
Kanskje andre kommer til å finne den lenge etter at vi er døde.
She looks like she 's seen somebody she knows in the distance.
Hun ser ut som hun har sett en hun kjenner på avstand.
Somebody else could tell us whether this equipment is intelligence stuff.
Andre kunne fortelle oss om PET bruker sånt utstyr.
I know somebody who 's immensely fond of strawberry tarts.
Jeg vet om én som er veldig glad i jordbaerterter.
But it was a real drag until somebody turned off the lights.
Men det var kjedelig f0r de slukket lyset.
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.
L det siste har en viss person satt våre frydefulle liv i fare.
And that somebody is the rat-munching ogre called shrek!
Den personen er det rotte-etende trollet som kalles shrek!
All i saw was somebody shooting at me from the rocks.
Alt jeg så var en fyr som skjøt på meg fra klippen.
Let somebody prosperous play the jukebox.
La noen som har råd, spille den.
Did somebody fall?
Falt det noen?
You often read of somebody being turned in.
Man leser ofte om folk som blir angitt.
Yeah, a thing like that... can haunt somebody forever.
Sånne ting kan hjemsøke en person for alltid.

Resultater: 30, Tid: 0.0184

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer