SOMEDAY YOU WILL BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Someday you will be i Norsk bokmål

Resultater: 50265, Tid: 0.3692

Someday you will
en dag vil du en dag skal du

Be

Eksempler på bruk av Someday you will be i en setning og oversettelsene deres

Or someday you will be all alone.
Ellers blir du ensom en dag.
Why, someday you will be called a great hero.
Ja, en dag vil du bli kalt en stor helt.
Prove yourself brave, truthful and unselfish,- and someday you will be a real boy.
Er du modig, sannferdig og uselvisk, blir du en ordentlig gutt en dag.
Joseph Lee, I expect that someday you will be president of the Bank of Omaha.
En vakker dag blir du sikkert banksjef i Omaha.
And maybe someday you will be ready to be parents again.- And if money is no object.
Og en dag blir du kanskje klar- til å være forelder igjen, og hvis penger ikke betyr noe.
If you keep your nose clean and work hard someday you will be able to park them for a living.
Hvis du lar være kokain og jobber hardt, kan du nok bli parkeringsvakt en vakker dag.
Not while I am alive, maybe... but someday you will be able to turn back to the old files... and read this article and be glad it was printed.
Ikke mens jeg lever, kanskje... Men en dag vil du bli istand til å finne det gamle arkivet, og lese denne artikkelen, og være glad for at den ble trykket.
Someday you will be my wife!
En dag skal du bli min kone!
Someday you will be the one wearing the Mayoral Crest.
En dag vil det bli du som bærer ordførerkjedet.
Someday you will be Khan, someone else is going to question your decision and be certain their advice was the best advice.
En dag blir du khan, og en annen kommer til å tvile på beslutningen din og være viss på at deres råd var det beste.
You will be queen someday.
Du blir dronning en dag.
You will be a reporter someday.
En dag blir du reporter.
You will be a knight someday.
Du blir en ridder en vakker dag.
You will be a wonderful mother someday.
Du blir en flott mor en dag.
The right deal will come along and you will be a defector someday.
Riktig avtale kommer, og du vil bli overløper en dag.
You will be my girlfriend someday, beautiful little girl.".
Du blir min kjæreste engang, nydelige lille jente.".
If that 's true, you will be a great man someday.
Er det sant, blir du noe stort en dag.
Someday you will find a man who will be happy just to watch you sleep.
En dag vil du finne en mann som er glad bare for å se deg sove.
Someday you will sit on the throne and the truth will be what you make it.
En dag vil du sitte på tronen, og sannheten er det du sier.
Someday you will be sorry.
But I keep seeing myself back there because I know someday you will be able to.
Men jeg ser meg selv der, for jeg vet at du en dag vil forlate oss.
Someday it will be you, Harry.
En dag blir det deg, Harry.
Do you think it will be enough to get you re-elected someday, Mr. Pryce?
Er det nok til å få deg gjenvalgt en dag?
Someday soon, it will be you running this place.
En dag, så skal du lede dette stedet.
Someday I will be gone and you will still be here.
En dag er jeg borte, og du er her fremdeles.
Someday you too will be king and you too will know everything.
En dag blir du også konge og kommer til å vite alt.
Someday I will walk again, but you will always be an a-hole.
En dag går jeg igjen, men du vil alltid være en dritt.
You gotta admit, this will be a great story to tell me someday.
Du må innrømme, at dette vil bli en god historie å fortelle meg engang.
Scotland will always be Scotland,' and someday you will go back.
En dag vil du vende tilbake, det vedder jeg på.
I will be gone someday and you will not.
Jeg vil dø en dag, og du vil bli.

Resultater: 50265, Tid: 0.3692

Se også


you will be given
du vil
you will be safe
you will be back
du er tilbake du kommer tilbake
you will be dead
er du død
you will be returned
dere blir brakt tilbake
you will be in
er du i
you will be fine
det går bra
you will be okay
du klarer deg
you will be doing
du skal gjøre du gjør
you will be here
du er her
you will be gone
er du borte
you will be ready
er du klar
you will be there
du er der
you will be free
you will be brought
bringes dere
you will be working
du skal jobbe
you will be staying
du skal bo
you will be able
skal du kan du jo du bli istand vil du være i stand du kommer til
you will be shot
du vil bli skutt
you will be asked
du vil bli bedt om

Ord for ord oversettelse


someday
- en dag en gang én dag en vakker dag
you
- dere –Dere – Dere
will
- vil skal kommer får blir
be
- være bli vær det

"Someday you will be" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer