SOMEDAY YOU WILL BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "someday you will be" i Norsk bokmål

Resultater: 90796, Tid: 0.1415

someday you will
en dag vil du

be

Eksempler på Someday You Will Be i en setning

Someday you will be khan, someone else is going to question your decision and be certain their advice was the best advice.
En dag blir du khan, og en annen kommer til å tvile på beslutningen din og være viss på at deres råd var det beste.
And maybe someday you will be ready to be parents again.- and if money is no object.
Og en dag blir du kanskje klar- til å være forelder igjen, og hvis penger ikke betyr noe.
Not while I'm alive, maybe... but someday you will be able to turn back to the old files... and read this article and be glad it was printed.
Ikke mens jeg lever, kanskje... men en dag vil du bli istand til å finne det gamle arkivet, og lese denne artikkelen, og være glad for at den ble trykket.
Someday you will be my wife!
En dag skal du bli min kone!
Why, someday you will be called a great hero.
Ja, en dag vil du bli kalt en stor helt.
Prove yourself brave, truthful and unselfish,- and someday you will be a real boy.
Er du modig, sannferdig og uselvisk, blir du en ordentlig gutt en dag.
Joseph lee, i expect that someday you will be president of the bank of omaha.
En vakker dag blir du sikkert banksjef i omaha.
If you keep your nose clean and work hard someday you will be able to park them for a living.
Hvis du lar være kokain og jobber hardt, kan du nok bli parkeringsvakt en vakker dag.
Or someday you will be all alone.
Ellers blir du ensom en dag.
Someday you will find a man who will be happy just to watch you sleep.
En dag vil du finne en mann som er glad bare for å se deg sove.
You will be queen someday.
Du blir dronning en dag.
You will be a reporter someday.
En dag blir du reporter.
You will be a knight someday.
Du blir en ridder en vakker dag.
You will be a wonderful mother someday.
Du blir en flott mor en dag.
The right deal will come along and you will be a defector someday.
Riktig avtale kommer, og du vil bli overløper en dag.
Someday soon, it will be you running this place.
En dag, så skal du lede dette stedet.
You will be my girlfriend someday, beautiful little girl.".
Du blir min kjæreste engang, nydelige lille jente.".
If that's true, you will be a great man someday.
Er det sant, blir du noe stort en dag.
Someday you will be sorry.
En dag vil dere angre.
But i keep seeing myself back there because i know someday you will be able to.
Men jeg ser meg selv der, for jeg vet at du en dag vil forlate oss.
Scotland will always be scotland,' and someday you will go back.
En dag vil du vende tilbake, det vedder jeg på.
Will be someday.
Det blir det, en dag.
You will someday.
Du vil en dag.
Someday you will.
En dag gjør du det.
Maybe you will someday.
Kanskje du blir det en dag.
Someday i will be gone and you will still be here.
En dag er jeg borte, og du er her fremdeles.
I will be gone someday and you won't.
Jeg vilen dag, og du vil bli.
Someday you too will be king and you too will know everything.
En dag blir du også konge og kommer til å vite alt.
Someday i will walk again, but you will always be an a-hole.
En dag går jeg igjen, men du vil alltid være en dritt.
I will tell you how good he may be someday.
Jeg skal si deg hvor bra han kan bli.

Resultater: 90796, Tid: 0.1415

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Someday you will be" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer