SOMEONE HAS TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av someone has to i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 72, Tid: 0.1535

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Someone Has To i en setning og oversettelsene deres

Someone has to.
Noen må jo gjøre det.
It seems someone has to tell you, you're not wanted.
Det virker som om noen må fortelle deg at du ikke er ønsket.
But someone has to do it.
Men noen må gjøre det.
The point is that someone has to question mrs bartlett.
Poenget er at noen må spørre mrs.
But someone has to start them.
Men noen må jo starte dem.
I'm saying someone has to stop these sons of bitches.
Jeg sier at noen må stoppe disse svina.
The red doors, someone has to get them open.
De røde dørene, noen må få åpnet dem.
Someone has to be lookout.
Noen må være på vakt.
Someone has to tell you how things are, pablo.
Noen må fortelle deg hvordan det er.
Someone has to lose.
Noen må tape.
Someone has to protect this family from the man who protects this family.
Noen må beskytte denne familien fra mannen som beskytter familien.
Someone has to help you to get out of here.
Noen må hjelpe deg vekk herfra.
Someone has to offer a better alternative.
Noen må tilby et bedre alternativ.
Someone has to hit the manual override.
Noen må trykke manuell overstyring.
Someone has to go out there and save those guys, right?
Noen må jo dra ut og redde karene?
Someone has to write the truth.
Noen må skrive sannheten.
Someone has to swing over there, and take a look.
Noen må slenge seg bort dit og ta en titt.
Someone has to pay for the maidstone club and all those goddamn crab sandwiches.
Noen må betale for maidstone club og alle krabbesmørbrødene.
Someone has to park my car.
Og så må noen parkere bilen min.
Someone has to say:.
Av og til må noen si:.
And someone has to do the eyebrows.
Og noen mà ta øyenbrynene.
Someone has to keep the christmas wheels turning.
Det er noen som må holde jula i gang.
For you to make money, someone has to lose it.
For å tjene penger, har noen til å miste det.
Someone has to solve them.
Noen må komme til bunns i det.
So someone has to beat him.
noen har til å slå ham.
No, i did it because someone has to do something.
Nei, jeg gjorde det fordi noen er nødt til å gjøre noe.
Someone has to come.
Someone has to maintain order on the promenade.
Noen har til å opprettholde orden på promenade.
But someone has to remain and look after all your territories, and all of your interests here.
Men noen må vokte territoriet ditt og sørge for dine interesser her.
I'm sorry if it's a"lapse" to say so, but someone has to.
Jeg beklager hvis det er en glipp å si det, men noen må gjøre det.

Resultater: 72, Tid: 0.1535

SYNONYMER

S Synonymer for "someone has to"


somebody has to do it
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer