SOMETIMES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "sometimes" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4280, Tid: 0.0883

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
noen ganger iblant av og til lblant noen gang Noen ganger

Eksempler på bruk av "Sometimes" i en setning og oversettelsene deres

And sometimes the monster takes something you never thought you could lose.
Og noen ganger tar monsteret noe du aldri trodde du kunne tape.
You know, sometimes... i wish people was like dogs, luke.
Vet du, iblant... ønsker jeg at folk var som hunder.
Usually james, sometimes james.
Vanligvis james, noen ganger james.
But sometimes they just want to have sex.
Men av og til vil de bare ha sex.
But sometimes you can't.
Men noen ganger kan du ikke.
And sometimes, I'm not so sure that he knows it.
Og iblant er jeg ikke sikker på at han vet det.
Sometimes eight or nine hours.
Noen ganger åtte eller ni timer.
Sometimes i eat with ed sullivan.
Av og til spiser jeg med ed sullivan.
They rot. sometimes they just die.
De råtner. lblant dør de bare.
Sometimes he's here.
Iblant er han her.
But sometimes, i know life isn't always awesome.
Men iblant vet jeg at livet ikke alltid er fantastisk.
You know, it's really hard to look at you sometimes.
Det gjør jeg også lblant er det så vanskelig å se på deg.
But sometimes it's not so easy to say no to you.
Men noen ganger er det ikke så lett å si nei til deg.
But sometimes they be talking in codes.
Men av og til snakker de i kode.
Sometimes you make me so mad.
Noen gang gjør du meg sint.
Sometimes i don't know what to think.
Iblant vet jeg ikke hva jeg skal tro.
Sometimes i feel like a motherless child.
Noen ganger føler jeg meg som et morløs barn.
Sometimes, i wish it wasn't.
Mitt også, selv om jeg noen gang ønsker at det ikke var det.
Sometimes i think i lose my mind from worrying.
Lblant tror jeg at jeg skal bli sprø av uro.
I know she can be obnoxious sometimes, but she's young.
Jeg vet hun kan være ubehagelig av og til, men hun er ung.
Sometimes tea is just tea, ray.
Noen ganger er te bare te, ray.
Just so you know, i do snore sometimes, so.
Bare så du vet det, så snorker jeg av og til, så.
Yes.- are you sometimes called the Bear?
Blir du noen gang kalt Bjørnen?
Sometimes i feel like a motherless child.
Noen ganger føler jeg som et morløs barn.
He was here sometimes.
Han var her iblant.
Sometimes american words get confused in my head.
Lblant blandes amerikanske ord i hodet mitt.
You know, cheeta, sometimes i can't understand tarzan.
Vet du, cheeta, noen ganger forstår jeg ikke tarzan.
They need that because their lives were complicated... even dangerous, sometimes.
De trenger det fordi livene deres var kompliserte selv farlige av og til.
Sometimes you can't win.
Noen ganger kan du ikke vinne.
Sometimes i feel I'm almost dead.
Noen ganger føler jeg at jeg nesten død.

Resultater: 4280, Tid: 0.0883

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "sometimes"


some
does anyone
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Sometimes" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer