STAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av stay i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7491, Tid: 0.1253

Eksempler på bruk av Stay i en setning og oversettelsene deres

We can not stay here, jacob.
Vi kan ikke bli her, jacob.
You stay away from my daughter.
Hold deg unna datteren min!
Burgess, wallop, stay here with marco.
Burgess, wallop, bli her med marco.
You can stay here.
Du kan bo her.

You stay away from my daughter.
Hold deg unna datteren min.
But you should stay here with tanaruz.
Men du bør bli her med tanaruz.
It will not stay open for long!
Det vil ikke holde åpent for lenge!
You know i can stay home if you want.
Du vet jeg kan bli hjemme hvis du vil?
I am telling you, stay back!
Jeg sa, hold deg tilbake!
You can stay in my basement.
Du kan bo i kjelleren min.
But you stay in cabin. understand?
Men hold deg i kahytten.
You should stay home from brunch.- are you sure?
Du bør holde deg hjemme fra brunsjen.
I did not stay three years because of the ladies.
Jeg ikke bo tre år grunn av damene.
I think you should stay where you are, sophie.
Jeg tror du bør bli der du er, sophie.
Hey, stay dangerous.
Hei, forbli farlig.
And you stay away from my daughter.
Og hold deg unna datteren min.
Stay low and go fast.
Ligg lavt og gå raskt.
You stay out of our lives.
Du holde ut av våre liv.
I can not stay down here, alfred.
Jeg kan ikke bli her nede, alfred.
I can stay with my sister.
Jeg kan bo hos min søster.
May my arms stay strong in your service, great sethi.
Må mine armer forbli sterke i din tjeneste.
Just stay calm.
Bare ligg rolig.
You stay here.
Hold deg her.
You should stay here, david.
Du burde bli her, david.
Promise me that you and phillip will always stay together.
Lov meg at du og phillip alltid vil holde sammen.
Enjoy your stay with us.
Nyt ditt opphold hos oss.
Let us stay in the present tense, while we still can.
La oss forbli i nåtiden mens vi enda kan.
You can not stay in this house.
Du kan ikke bo i sams hus.
If i drink i stay in control.
Hvis jeg drikker jeg holde kontrollen.
Why do not i stay here with trev?
Hvorfor får jeg ikke bo her med trev?

Resultater: 7491, Tid: 0.1253

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer