STOP THE CAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av stop the car i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 58, Tid: 0.0586

Eksempler på bruk av Stop The Car i en setning og oversettelsene deres

Kim, stop the car.
Kim, stopp bilen.
Stop the car, now!
Okay, stop the car.
By rights, i would stop the car and kill you myself.
Jeg burde stoppe bilen og drepe deg selv.

Bitterman, stop the car!
Bitterman, stopp bilen!
Hm?- i said stop the car!
Stans bilen, sa jeg!
Don't stop the car!
Ikke stopp bilen!
You wanna stop the car?
Vil du stoppe bilen?
Hey, stop the car!

God... stop the car!
Linc, stop the car.
Linc, stopp bilen.
And made us stop the car so they could continue in private.
Vi måtte stoppe bilen så de kunne fortsette alene.
Can you stop the car?
Kan du stoppe bilen?
Sam, stop the car.
Stans bilen, sam.
Stop the car, Jerry! stop the car.
Jerry, stopp bilen!
Can you stop the car, please?
Kan du stoppe bilen?
Stop the car.
Leonard, stop the car.
Leonard, stopp bilen.
He will have to pull over and stop the car.
Da må han kjøre til siden og stoppe bilen.
Stop the car, i wanna get out.- no, don't.
Stans bilen, jeg vil ut.
Ranjit, stop the car.
Ranjit, stopp bilen.
We gotta stop the car.
Vi må stoppe bilen.
Jane, stop the car, now.
Phil, stop the car, i wanna get out.
Phil, stopp bilen, jeg vil ut.
Okay, stop the car.
Come on, stop the car, take a swing.
Kom igjen, stopp bilen, slå meg.
Stop the car, let's get this thing running properly.
Stans bilen, vi må få dreisen på den.
Just stop the car.
Nei, bare stopp bilen.
No, there's a spider in here, so stop the car.
Nei, det er en edderkopp her inne, så stopp bilen.
What? stop the car and let me out.
Stans bilen og slipp meg av.

Resultater: 58, Tid: 0.0586

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "stop the car"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer