STUDIES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av studies i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8726, Tid: 0.0746

Eksempler på bruk av Studies i en setning og oversettelsene deres

In clinical studies with neoclarityn, the following side effects were reported as: children.
I kliniske studier med neoclarityn er følgende bivirkninger rapportert som: barn.
Formal studies have not been performed in patients with renal or hepatic impairment.
Det er ikke utført formelle undersøkelser av pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Interactions between kineret and other medicinal products have not been investigated in formal studies.
Interaksjoner mellom kineret og andre legemidler er ikke undersøkt i formelle studier.
No studies assessing the impact of cytarabine on fertility are available in the literature.
Ingen undersøkelser som vurderer virkningen av cytarabin på fruktbarheten er tilgjengelig.

He studies at the university.
Han studerer på universitetet.
Some men taking CIALIS in clinical studies have reported dizziness.
Noen menn som har fått CIALIS i kliniske studier har rapportert svimmelhet.
In in vitro studies, daptomycin was not metabolised by human liver microsomes.
Daptomycin ble ikke metabolisert av humane levermikrosomer i in vitro-studier.
Well, john studies things.
John studerer ting.
Formal studies have not been performed in patients with renal or hepatic impairment.
Det er ikke utført formelle undersøkelser av pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Interactions between kineret and other medicinal products have not been investigated in formal studies.
Interaksjoner mellom kineret og andre legemidler er ikke undersøkt i formelle studier.
In both studies most events were mild to moderate in severity.
I begge studiene var hendelsene milde til moderate i alvorlighetsgrad.
The total number of patients treated with ertapenem in clinical studies was 384.
Antall pasienter behandlet med ertapenem i kliniske studier var 384.
If he studies hard, he could grow up to be a doctor or lawyer.
Hvis han studerer hardt, kan han bli lege eller advokat.
In in vitro studies, daptomycin was not metabolised by human liver microsomes.
Daptomycin ble ikke metabolisert av humane levermikrosomer i in vitro-studier.
No studies assessing the impact of cytarabine on fertility are available in the literature.
Ingen undersøkelser som vurderer virkningen av cytarabin på fruktbarheten er tilgjengelig.
Serious, anaphylactic reactions have been observed in clinical studies with trastuzumab emtansine.
Alvorlig anafylaktiske reaksjoner har vært observert i kliniske studier med trastuzumab emtansin.
Cases of herpes zoster in clinical studies.
Tilfeller av herpes zoster i kliniske studer.
He studies our reactions to his initial attack.
Han studerer våre reaksjoner, frem til sitt første angrep.
Side effects from clinical studies.
Bivirkninger fra kliniske undersøkelser.
In these studies 22 patients received anagrelide for up to 4 years.
I disse studiene fikk 22 pasienter anagrelid i inntil 4 år.
Side effects from clinical studies.
Bivirkninger fra kliniske undersøkelser.
I considered continuing my divinity studies there after the war.
Jeg vurderte å studere teologi der etter krigen.
He studies genets.
Studerer han genitalier?
Some men taking CIALIS in clinical studies have reported dizziness.
Noen menn som har fått CIALIS i kliniske studier har rapportert svimmelhet.
Omalizumab studies 1 and 3 pooled.
Omalizumab studiene 1 og 3 og samlet.
Cases of herpes zoster in clinical studies.
Tilfeller av herpes zoster i kliniske studer.
Omalizumab studies 1, 2 and 3 pooled.
Omalizumab studiene 1, 2 og 3 samlet.
My nephew studies oriental philosophy.
Min nevø studere orientalsk filosofi.
Now, i have read about those studies where they send one far away.
Jeg har lest om disse undersøkelsene hvor de sender den ene vekk.
She studies this stuff.
Hun studerer disse tingene.

Resultater: 8726, Tid: 0.0746

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer