STUMBLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av stumble i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 88, Tid: 0.0772

Eksempler på bruk av Stumble i en setning og oversettelsene deres

I may stumble but i don't give up.
Jeg kan snuble, men jeg gir ikke opp.
My horse might stumble and we would have an accident.
Hesten kan snuble, og da er ulykken ute.
You stumble over your colors and are never punctual.
Dere snubler over deres farger og tider.
Just don't stumble out of any airlocks on your way home.
Bare ikke snuble ut av eventuelle airlocks på vei hjem.

Uh, that stumble was simply to buy me time.
Jeg snublet bare for å vinne tid.
They stumble and fall.
De snubler og faller.
Don't stumble on the way out.
Snuble ikke på vei ut, kjære.
But... but every once in a while you stumble across a little nightmare.
Men en gang iblant snubler du over et lite mareritt.
You're gonna stumble.
Du kommer til å snuble.

You aren't like this when it's just a stumble.
Du er ikke sånn når du bare snubler.
They will stumble.
De vil snuble.
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.
For også unge blir slitne, unge menn snubler og faller.
See i stumble upon this invaluable collection... of civil war porn.
Jeg kom over en uvurderlig samling 1800-tallsporno.
I stumble a lot these days, I'm so clumsy.
Jeg faller mye nå for tiden, jeg er så klønete.
How do you stumble into a three-way?
Hvordan ramler du inn i en trekant?
I'm guessing you didn't just stumble into this information.
Jeg gjetter du ikke bare se denne informasjonen bumped.
That early stumble may have cost her dearly.
Fallet tidligere kan ha kostet mye.
That's a big stumble.
Det var et stort fall.
And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.
Og mange blandt dem skal snuble, og de skal falle og skamslå sig, og de skal snares og fanges.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;
And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.
Og mange blandt dem skal snuble, og de skal falle og skamslå sig, og de skal snares og fanges.
Though he stumble, he shall not fall, for yahweh holds him up with his hand.
Når han snubler, faller han ikke til jorden; for herren støtter hans hånd.
So then I'm gonna stumble out of the bloodbath and I'm gonna broadcast to the world that the lakewood slasher is dead.
Så skal jeg snuble ut av blodbadet og kringkaste for verden at lakewood-morderen er død.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;
When oppression or persecution arises because of the word, immediately they stumble.
Og de har ikke rot i sig, men holder bare ut til en tid; blir det så trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar de straks anstøt.
When the girl rose in the boat to come towards you, did she stumble about there?
Da piken reiste seg for å komme mot deg, snublet hun omtrent der?
They will stumble and fall, laugh and cry, but such is life.
De vil snuble og falle, le og gråte, men sånn er livet.
If anyone doesn't stumble in word, the same is a perfect man, able to bridle the whole body also.
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.
Who led them through the depths, as a horse in the wilderness, so that they didn't stumble?
Han som førte dem gjennem dypene som en hest gjennem ørkenen, så de ikke snublet?
For they stumble at the word, being disobedient, to which also they were appointed.
Disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.

Resultater: 88, Tid: 0.0772

SE OGSÅ

Se også


"Stumble" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer