SUCKER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av sucker i Norsk bokmål

Resultater: 35, Tid: 0.0737

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Sucker i en setning og oversettelsene deres

Did you see the rack on that sucker?
Så du geviret på den jævelen?
I just had to rescue this little sucker from one of my storage units.
Jeg måtte bare redde denne lille jævelen fra lageret mitt.
Turn that sucker off!
Så skru den av, da.
What kind of sucker will pay three clams for a drink worth 15 cents?
Hvilken dust betaler tre gryn for en drink verdt 15 cent?
Check out the aura on this sucker.
For en lekker poster. se på den auraen.
Let's give this sucker a test drive.
Nå skal vi prøvekjøre den.
Later, sucker!
Sees senere, tulling!
That's in jail, sucker.
Det er i fengsel, dust.
You hear me, sucker?
Hører du meg, tulling?
I'm gonna fix you, sucker.
Jeg skal fikse deg, dust!
We got that sucker nailed.
Vi har fakket den.
I'm the biggest sucker in the world.
Jeg er verdens største idiot.
Whoo! look at the size of that sucker!
Se på størrelsen på den!
Take that, sucker.
Ta den, dust.
I have even been sucker enough to make plans.
Jeg har vært dum nok til å legge planer.
Every once in a while... some poor little sucker tries.
Og iblant er det en stakkars, liten idiot som prøver.
Sayonara, sucker.
Sayonara, tulling.
Optimistic sucker.
Optimistisk jævel.
I know you ain't no sucker.
Jeg sier ikke at du er dum.
We got that sucker boxed in.
Vi har stengt den inne.
You prefer"sucker"?
Foretrekker du"dust"?
It's your turn, sucker.
Det er din tur, jævel.
Boy, he's a big sucker.
Jøss, for en stor jævel.
I'm the only sucker who's been here more than a decade.
Jeg er den eneste tullingen som har blitt i over ti år.
Snot sucker, all right.
Snørr suger, javel.
All right. my sucker is sealed.
Ok, min sugemunn er forseglet.
We didn't sucker in anyone.
Vi gjorde ikke suger i noen.
Hey, Cox's Sucker!
Cox, din jævel.
Don't give this sucker no statue.
Lkke gi denne dritten en statue.
Get that sucker off!
Få av den tosken!

Resultater: 35, Tid: 0.0737

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer