SUP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av sup i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 25, Tid: 0.0661

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Sup i en setning og oversettelsene deres

Sup, Skull?
Hva skjer, Skull?
Sup, sexy?
Hei, sexy.
Sup, boys?
Hva skjer, gutter?
Sup, Jack?
Hva skjer, Jack?
Sup, fábio.
Hei, fábio.
Sup, rocha.
Hei, rocha.
Sup, ali.
Hva skjer, ali.
Sup, matias.
Hei, matias.
Sup, Ray?
Hva skjer, Ray?
Sup, amigo?
Hva skjer, amigo?
You will sup with me?
Du vil nattverd med meg?
I sup upon myself and so shall starve with feeding.
Jeg sup på meg og så skal sulte med fôring.
Sup, aunt Loo?
Står til, tante lou.
They sup on the flesh and the blood, and the blood, and the blood.
De super opp kjøttet og blodet og blodet og blodet.
I will just take a little sup for me cold.
Jeg tar en liten støyt for forkjølelsen.
Sup, killer?
, din morder?
Will you sup with us?
Spiser du med oss?
Can i speak commissioner Sup?
Kan jeg får kriminalbetjent Suup? med to u'er.
Sup, boys?
Står til, gutter?
And yet, i would sup with the devil if he would show me how to achieve my earthly goals.
Likevel ville jeg spise aftensmat med djevelen hvis han viste hvordan jeg skal oppnå mine jordiske mål.
Even in your fair company, i find it hard not to think of the plague that rages on while we sit and sup here.
Selv i ditt gode selskap, er det vanskelig å ikke tenke på pesten som raser mens vi sitter og spiser her.
I supped along the way.
Jeg spiste på veien.
Yesterday he was your biggest fan, today he's burying you in sups.
I dag får du papirarbeid.
You tell me you never supped there.
Si at du aldri spiste der.
SUP him down so it slips out immediately!
Gjør ham full, så sklir den ut direkte!

Resultater: 25, Tid: 0.0661

"Sup" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer