TAKEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av taken i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5963, Tid: 0.2533

Eksempler på bruk av Taken i en setning og oversettelsene deres

Mg single dose taken 12 hours before rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin.
Mg single dose taken 4 hours after rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin.
Could not he have taken an hour?
Kunne han ikke ha brukt en time?
I was taken to the internment camp near the galle crater.
Jeg ble ført til interneringsleiren ved galle-krateret.

Your brother! they have taken your brother!
De har tatt broren din!
Famotidine( 40 mg single dose taken 12 hours before rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin) /rilpivirin1.
The insurgents have taken the saint cross church.
Opprørerne har inntatt swietego krzyza-kirken.
They wanted to be taken to the germans.
De ville bli ført til tyskerne.
He 's taken him to belvedere castle in central park.
Han har ført ham til belvedere slott i central park.
Um, i am not taken with him.
Jeg er ikke opptatt av ham.
Famotidine( 40 mg single dose taken 4 hours after rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin) /rilpivirin1.
British 6th airborne division-- have taken the bridge over the orne.
Flybårne divisjon har inntatt broen over orne.
Once you have taken the height, you protect road to bayeux.
Når dere har inntatt høyden, beskytt veien til bayeux.
Taken a keen interest in islamic studies during the past two years.
Ivrig opptatt av islamstudier de siste to årene.
She was taken to the hospital for treatment.
Hun ble ført til sykehuset for behandling.
My son was taken from this ranch when he was that high.
Min sønn ble bortført fra denne ranchen da han var så høy.
Mg single dose taken 12 hours before rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin.
The danes have taken the fortress.
Danene har inntatt festningen!
Mg single dose taken 4 hours after rilpivirine.
Mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin.
And she was taken because you tried to get clever with our deal.
Hun ble bortført fordi du ville bryte avtalen.
All the beds are taken.
Alle sengene er opptatt.
Pruitt could have taken evidence.- what are you saying?
Pruitt kan ha stjålet bevismateriale når som helst.
Alan neyman 's been taken to max.
Alan neyman er ført til max.
But it 's taken.
Men det er opptatt.
Skinner, he 's taken a vial of my formula.
Skinner... han har stjålet en ampulle med min eliksir.
There were some transients taken on at least one train.
Noen omstreifere ble grepet på minst ett tog.
I am going to have you taken to france.
Jeg får deg ført til frankrike.
She was taken in april 2008.
Hun ble bortført i april 2008.
Famotidine( 40 mg single dose taken 12 hours before rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin) /rilpivirin1.
We have taken oslo.
Vi har inntatt oslo.

Resultater: 5963, Tid: 0.2533

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer