TAKEN IT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av taken it i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 38, Tid: 0.0823

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Taken It i en setning og oversettelsene deres

They have taken it.
De har tatt den.
They must have taken it last night.
De må ha tatt den i natt.
God has taken it away.
Gud har tatt den bort.
Someone's taken it.
Noen har tatt den.
He must have taken it with him.
Han må ha tatt den med seg.
I have taken it three times already.
Jeg har tatt den tre ganger allerede.
They must have taken it.
De må ha tatt den.
I figured one of the core dancers must have taken it as a souvenir.
Jeg trodde en av de andre danserne hadde tatt den som suvenir.
Anyone could have taken it.
Hvem som helst kunne ha tatt den.
Torste-n's taken it.
Torsten har tatt den.
How vera must have bought the poison and taken it home with her.
At vera må ha kjøpt giften og tatt den med hjem.
You had to have taken it.
Du må ha tatt den.
After a few hours we had taken it.
Etter noen timer hadde vi tatt den.
The humans have moved it to a small settlement and taken it inside.
Menneskene har flyttet den til en liten bebyggelse, og tatt den inn.
A two-legged zombie has already taken it.
En tobeinet zombie har tatt den.
The arkenstone... one of them has taken it.
En av dem har tatt den.
The bank's taken it over.
Banken tar den over.
I haven't even taken it yet!
Jeg har ikke tatt det ennå!
Have you taken it from our door?
Har du tatt det fra døren vår?
I have taken it back.
Jeg må levere den tilbake.
I think i could have taken it if it was just me.
Jeg kunne nok ha taklet det om det bare var meg.
He must have taken it hard, losing the restaurant.
Han må ha tatt det tungt, det å miste restauranten.
You have never taken it seriously.
Du har aldri tatt det på alvor.
You haven't exactly taken it to the next level with my dad.
Du har ikke tatt det til neste nivå med faren min.
I should have taken it from you.
Jeg burde ha tatt det fra deg.
I would heard he had taken it hard, drinking.
Jeg hørte han hadde tatt det tungt, at han drakk.
Julian has taken it.
Julian har tatt det.
He's taken it.
Han har hentet den.
They said she would taken it as a threat.
Hun hadde oppfattet det hele som en trussel, sa hun.
He can't have taken it.
Han kan ikke ha tatt det.

Resultater: 38, Tid: 0.0823

SYNONYMER
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer