TELL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "tell" i Norsk bokmål

Resultater: 20900, Tid: 0.3709


Eksempler på Tell i en setning

She could tell us where the bombs are.
Hun kan fortelle oss hvor bombene er.
So tell me, yogi how smart are you now?
si meg, yogi hvor smart er du nå?
What can you tell us about that summer?
Hva kan du fortelle oss om sommeren?
Let me tell you something, freddy.
La meg fortelle deg noe, freddy.
But tell me what your theory is.
Men si meg hva teorien din er.
Could you tell him to call me back?
Kan du be ham ringe meg tilbake?
Tell him to call back.
Be ham ringe tilbake.
Tell everybody i said i love them, and i will see them.
Hils alle og si jeg er glad i dem.
But tell me, lllia... you like your life?
Men si meg, ilia, liker du livet ditt?
Let me tell you something, tony.
La meg fortelle deg noe, tony.
If you are taking any of them, tell your doctor.
Informer legen din dersom du tar noen av dem.
Call inspector hornung in rome and tell him to meet mrs williams in sardinia.
Ring hornung i roma og be ham møte mrs williams på sardinia.
Let me tell you what i see here, eric.
La meg si deg hva jeg ser her, eric.
Let me tell you something, roberto.
La meg fortelle deg noe, roberto.
And tell gabby i said"thank you.
Og hils gabby og si at jeg sa takk.
If you do become pregnant during treatment with resolor, tell your doctor.
Informer legen din dersom du blir gravid under behandling med resolor.
Tell jack i sent you.
Hils jack fra meg.
Tell your doctor if you are taking phenytoin.
Kontakt lege hvis du bruker fenytoin.
Call rasmussen and tell him to come.
Ring rasmussen og be han komme.
Let me tell you something, billy.
La meg fortelle deg noe, billy.
I can tell you something.
Jeg kan si deg noe.
Tell your doctor if you have unexplained chronic diarrhoea.
Kontakt lege hvis du har uforklarlig, vedvarende diaré.
If you have had intestinal ulcers or diverticulitis, tell your doctor.
Informer legen din dersom du har hatt magesår eller divertikulitt.
Don't tell me I'm not Italian!
Ikke si at jeg ikke er italiensk!
Tell her I'm feeling much better.
Hils henne og si at jeg er mye bedre.
I gotta tell you something, evan.
Jeg må fortelle deg noe, evan.
I can call susan and tell her to bring some dinner.
Jeg kan ringe susan og be henne ta med middag.
Tell them, castiel.
Fortell dem, castiel.
If you have had tuberculosis, tell your doctor.
Informer legen din dersom du har hatt tuberkulose.
She doesn't tell me everything she knows.
Hun forteller meg ikke alt hun vet.

Resultater: 20900, Tid: 0.3709

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Tell" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer