TELL ME WHAT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av tell me what i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 870, Tid: 0.0799

Eksempler på bruk av Tell Me What i en setning og oversettelsene deres

But, harry, just tell me what you need.
Men, harry, bare fortell meg hva du trenger.
Don't tell me what to do, Baldy!
Ikke fortell meg hva jeg må gjøre, flintskalle!
Can you tell me what this is about, or is that classified?
Kan du si hva dette handler om, eller er det hemmelig?
Look up there and tell me what you see.
Se opp dit og fortell meg hva du ser.

Just tell me what you found out on dexter morgan.
Bare si hva du fant ut om dexter morgan.
Well, tell me what you know.
Fortell hva du vet.
Will somebody please tell me what we're talking about?
Kan noen forklare hva vi prater om?
Tell me what you want.
Fortell hva du vil.
Mom, tell me what happened between you and dad.
Mamma, fortell meg hva som skjedde mellom deg og pappa.

Don't tell me what my daughter needs, okay?
Ikke si hva dattera mi trenger.
Just tell me what you told my friend.
Bare si hva du sa til min gamle venn.
Would you tell me what's going on?- no.
Vil du forklare hva som foregår?
Or you could just tell me what you want for breakfast.
Eller du kan bare fortelle meg hva du vil til frokost.
Tell me what happened! tell me what happened, Ahmadi!
Fortell hva som skjedde, Ahmadi!
Just look around and tell me what you see.
Bare se deg rundt og fortell meg hva du ser.
Reach in and tell me what you find.
Strekk inn hånda og si hva du finner.
Go ahead, just as long as you tell me what you're looking at.
Ja, så lenge du forteller meg hva du ser på.
All right, thief, suppose you tell me what my business is.
Ålreit, tyv, vil du fortelle meg hva min sak er?
Don't tell me what I'm being.
Ikke fortell meg hva jeg er.
You must tell me what you know.
Fortell hva du vet.
You gotta tell me what they all mean.
Du ma forklare hva de betyr.
Not till you tell me what you're doing, jack.
Ikke før du sier hva du driver med, jack.
Can you tell me what it is?
Kan du fortelle meg hva det er?
More will die... until they tell me what they took.
Flere vil dø før de forteller meg hva de tok!
Tell me what you see, dora.
Fortell hva du ser, dora.
Will you tell me what Jake's fantasy was?
Vil du si hva jakes fantasi var?
Don't tell me what i can't do.
Ikke fortell meg hva jeg ikke kan gjøre.
How about you tell me what happened in here?
Hva om du forteller meg hva som skjedde her inne.
Don't tell me what to do!
Ikke fortell hva jeg skal gjøre!
I think you better tell me what you really want.
At du sier hva du egentlig vil.

Resultater: 870, Tid: 0.0799

"Tell me what" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer