TELL YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Tell You i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5460, Tid: 0.2398

Tell you
si (550) fortalte (34) du høre (15) fortelle deg (1312) be deg (45) sier (187) fortalt deg (142) forteller deg (130) sagt (120) sa (109) fortalte deg (42) ber deg (41) ba deg (16) bedt deg (15)

Eksempler på bruk av Tell You i en setning og oversettelsene deres

Si

( say , tell , speak )
I can not tell you that, but these are standard issue up there.
Jeg kan ikke si det, men disse er standard der.
And I can tell you it 's impossible.
Og jeg kan si at det er umulig.
Did Helena tell you I have a kid? Yes?
Fortalte Helena at jeg har et barn?
Lindsay tell you anything about him?
Fortalte Lindsay noe om ham?

Du høre

But here 's what I am gonna tell you.
Men nå skal du høre her.
Okay?- Okay. Tell you what.
Nå skal du høre.

Fortelle deg

Let me tell you about Ray Harris.
La meg fortelle deg om Ray Harris.
Billy, let me tell you a story.
Billy, la meg fortelle deg en historie.

Be deg

I may tell you to get out but you can not quit.
Jeg kan be deg gå, men du kan ikke slutte.
Git! How many times must I tell you to get off my house?
Hvor mange ganger må jeg be deg gå bort fra huset mitt?
Andre setningseksempler
And let me tell you something else about your family.
Og la meg fortelle deg noe annet om familien din.
All I can tell you is your brother needed me.
Alt jeg kan si, er at din bror trengte meg.
Let me tell you something, Freddy.
La meg fortelle deg noe, Freddy.
Let me tell you about Kostja.
La meg fortelle deg om Kostja.
If necessary your doctor may tell you to take a different dose.
Om nødvendig vil legen din be deg ta en annen dose.
I can not tell you who it is.
Jeg kan ikke si hvem det er.
Did not he tell you that the mess boys ate the strawberries?
Fortalte ikke han at messeguttene spiste jordbærene?
I can not tell you if there still are many who cheat.
Jeg kan ikke si om det fremdeles er mange som jukser.
I would tell you to stay on your meds.
Jeg ville be deg fortsette med medisinene dine.
What if I tell you your ideas are too big for your skin?
Tenk om jeg sier at ideene dine er for store for din posisjon?
Let me tell you something, Tony.
La meg fortelle deg noe, Tony.
Trust me when I tell you that this is all for your safety.
Tro meg når jeg sier at dette er for din sikkerhet.
Did Gerri tell you about me getting a car, Tom?
Fortalte Gerri at jeg skulle få meg bil, Tom?
Anthony. I ever tell you about the time I had a Harley?
Anthony, har jeg fortalt deg om da jeg hadde en Harley?
Then, as a father, I must tell you, you must remain here.
Som far, må jeg be deg å bli her.
I will tell you what we will do.
Nå skal du høre hva vi gjør.
Let me tell you something, Roberto.
La meg fortelle deg noe, Roberto.
I can not tell you if it 's natural or not.
Jeg kan ikke si om det er naturlig eller ikke.
Your doctor will usually also tell you to take acetylsalicylic acid.
Legen din vil sannsynligvis også be deg ta acetylsalisylsyre.
He tell you his repeater theory?
Fikk du høre tilbakefalls teorien?

Resultater: 5460, Tid: 0.2398

Se også


to tell you
fortelle deg si deg fortelle
tell you what
fortelle deg hva
they tell you
de sier de ber deg
i can't tell you
jeg kan ikke si jeg får ikke sagt
i gotta tell you
jeg må fortelle deg jeg må si deg
did he tell you
fortalte han deg
i didn't tell you
jeg ikke fortalte deg
can i tell you
kan jeg fortelle deg
i would tell you
ville jeg sagt det
did she tell you
fortalte hun deg
i must tell you
jeg må fortelle deg jeg må si deg
he will tell you
han vil fortelle dere
will tell you everything
skal fortelle deg alt
shall i tell you
skal jeg fortelle dere
not tell you that
ikke si

Ord for ord oversettelse


tell
- fortelle si be informer hils
you
- dere –Dere – Dere

S Synonymer for "tell you"


you hear
ask you

"Tell you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer