THAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Than i Norsk bokmål

Resultater: 32527, Tid: 0.108

Than
enn

Eksempler på bruk av Than i en setning og oversettelsene deres

Higher than you.
Høyere enn deg.
It is stronger than a million zombies!
Det er sterkere enn en million zombier!
Not more than 50 or 60.
Ikke mer enn 50 eller 60.
I said John Dorian is stronger than that.
Jeg sa at John Dorian er sterkere enn det.
Rhonda is smarter than Jimmy.".
Rhonda er smartere enn Jimmy.".
Never has Rome been greater or stronger than now.
Roma har aldri vært større eller sterkere enn nå.
Avi is not worth more than your freedom.
Avi er ikke verdt mer enn friheten din.
Mike can not like Edie better than me.
Mike kan ikke like Edie bedre enn meg.
I am stronger than Isabel.
Jeg er sterkere enn Isabel.
Jaime and I are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
He 's younger than you.
Han er yngre enn deg.
He 's 20 years younger than you.
Han er 20 år yngre enn deg.
You are stronger than him.
Du er sterkere enn ham.
She is stronger than you think.
Hun er sterkere enn du tror.
I need something stronger than tea.
Jeg trenger noe sterkere enn te.
He 's three years younger than me.
Han er tre år yngre enn jeg.
Five ants is more than four elephants.
Fem maur er mer enn fire elefanter.
Roger Davis, symbol for greater than James Gentry.".
Roger Davis, symbol for større enn, James Gentry.".
He was 15 years younger than you.
Han var 15 år yngre enn deg.
I was 20 years older than him.
Jeg var 20 år eldre enn ham.
There are far worse things awaiting man than death.
Det er langt verre ting ivente for mennesker... enn døden.
And Pablo is never more dangerous than when you almost have him.
Og Pablo er aldri så farlig som når du nesten har ham.
Certainly more than a pass.
Langt bedre enn ståkarakter.
I was sadder than anybody when I lost it.
Jeg var tristest av alle da jeg mistet den.
She 's worse than when you left.
Hun har blitt mye dårligere siden du reiste.
You need iodine worse than I do.
Du trenger det mer enn meg.
More than they could see.
Mer än de kunde se.
A starting dose higher than 6 g/ day is generally not recommended.
En startdose på mer enn 6 g/dag anbefales som regel ikke.
We make some taste better than others.
Noe foretrekker vi fremfor annet som frukt.

Resultater: 32527, Tid: 0.108

"Than" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer