THANK YOU FOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av thank you for i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2880, Tid: 0.1044

Eksempler på bruk av Thank You For i en setning og oversettelsene deres

Dear minnie, thank you for your letter.
Kjære minnie, takk for brevet ditt.
You think she will thank you for what you did today?
Tror du hun vil takke deg for det du gjorde i dag?
Dear charlotte, thank you for your letter.
Kjære charlotte. takk for brevet ditt.
Anne mason, thank you for this.
Anne mason, takk for dette.

So i thank you for him.
Så jeg takker deg for ham.
Hey, i wanna thank you for what you did for me.
Hei, jeg vil takke deg for hva du gjorde for meg.
I wanna thank you for saving sookie 's life.
Jeg vil takke deg for at du reddet sookie.
Thank you for everything.
Takk for alt, min venn.
God, thank you for letting us sit here and enjoy this meal.
Kjære gud, vi takker deg for at vi kan nyte dette måltidet.
John cameron, thank you for your hospitality.
John cameron, takk for gjestfriheten din.
Well, thank you for everything, emma.
Vel, takk for alt, emma.
Why would i thank you for something fate gave me?
Hvorfor skal jeg takke deg for noe skjebnen har gitt meg?
Thank you for giving me this opportunity.
Takk for at jeg får sjansen.
So i thank you for your courage, but no.
Så jeg takker deg for motet, men nei,
God, we thank you for this food.
Gud, vi takker deg for denne maten.
Underwood, thank you for your honesty.
Underwood, takk for din ærlighet.
And thank you for the furniture.
Takk for møblene. veldig snilt.
I just... i wanna thank you for saving my life.
Jeg vil takke deg for at du reddet livet mitt.
How can i thank you for the ride?
Hvordan kan jeg takke deg for turen?
Thank you for your friendship.
Takk for ditt vennskap.
And i thank you for it.
Jeg takker deg for det.
Thank you for warning me, but i have already heard.
Takk for advarselen, men jeg har allerede hørt det.
Blondie, i wanna thank you for everything you have done.
Blondie, jeg vil takke deg for alt du har gjort.
We thank you for bringing us together tonight.
Vi takker deg for at du førte oss sammen i kveld.
I gotta thank you for taking a special interest.
Jeg må takke deg for den spesielle interessen.
Thank you for your letters.
Takk for brevene dine.
We thank you for your unwavering leadership.
Vi takker deg for din urokkelige ledelse.
Even so, we thank you for the truth.
Likevel, vi takker deg for sannheten.
Thank you for my friends and their families.
Takk for vennene mine og familiene deres.
I must actually thank you for what you have done.
Jeg må takke deg for det du har gjort.

Resultater: 2880, Tid: 0.1044

SE OGSÅ

Se også


"Thank you for" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer